SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,739 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Vesteda nodigt alle deelnemers en lezers uit om een bezoek te brengen aan La Fenêtre in Den Haag. Deelnemers kunnen het penthouse bezoeken alwaar de architect Rudy Uytenhaak uitleg over La Fenetre zal geven en vragen gesteld kunnen worden.Vanuit het penthouse is er een goed uitzicht op diverse bouwlocaties in Centrum Den Haag. Uiteraard is er voldoende mogelijkheid om foto's te nemen. Het bezoek staat gepland op vrijdag 22 juni van 17.00 tot 19.00. Dit gaat alleen door wanneer er 20 of meer deelnemers zijn. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden via [email protected]. Aanmelden kan tot 20 juni 17.00 uur.

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top