SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
7,841 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Dr. Dubai said:
geweldige serie! als ik niet al teveel geld te besteden had, maar ik wilde wel hoog wonen, dan wist ik het wel.
De Witte Keizer is een prijzig huurcomplex. Dit appartement op de 18e had een maandhuur van €1200. De modelwoning zag er trouwens wel mooi uit.
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top