SkyscraperCity Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

·
D’r is mor ain Stad!
Joined
·
3,404 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Eindelijk maar toch is er nieuws over de uitbreiding van het UMCG. Omdat dit een behoorlijk project is, vind ik dit het vermelden in dit subforum wel waard :)

UMCG wordt een stad in de stad Groningen

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wordt binnen twintig jaar een stad in een stad. De uitbreiding kost ruim 650 miljoen euro.

In de plannen is ruimte voor een bunker voor protonentherapie. Daar kunnen kankerpatiënten bestraald worden. Het voordeel is dat enkel de tumor wordt aangepakt en niet het gebied eromheen. Verder wordt de afdeling kinderpsychiatrie uitgebreid en komt er een kliniek voor gezond ouder worden. Ook zal er flink gewerkt worden aan de bereikbaarheid van het ziekenhuis.

Het UMCG verwacht dat de uitbreiding tweeduizend arbeidsplaatsen oplevert.
Bron: RTVnoord

Wel jammer dat er weinig nieuwe hoogbouw komt, als ik deze plaatjes mag geloven tenminste. Alleen linksonder zie ik iets wat er misschien een beetje op lijkt.
 

·
Fight for progress!!!
Joined
·
1,408 Posts
Er word wel alles volgebouwd. Maar wat nou als het over 10-20 jaar weer moet uitbreiden? Dan is er geen ruimte meer.

Dus nu hoger bouwen wat groen ( parken ) over houden voor later.


Het ziet er wel goed uit trouwens.
 

·
Fagus Sylvatica
Joined
·
6,240 Posts
^^ In groningen kiest men er vrij bewust voor om belangrijke openbare diensten (stadhuis, provincie etc) zo veel mogelijk in t centrum te houden. Men heeft ooit overwogen om t hele ziekenhuis buiten de stad te plaatsen. Nu blijft er juist een verbinding met het centrum, dat letterlijk op steenworp afstand ligt.

T ziekenhuis was overigens het op een na grootste van nederland, weet niet of dat nog zo is? Met het geplande aantal vierkante meters kan men in ieder geval weer jaren vooruit. En daarna zijn er wel weer andere uitbreidings mogelijkheden lijkt me.


Overigens komt er ook een tram langs/door het gebied

Nog een afbeelding van het geplande plein:En dat het al een compacte stad in een stad is, blijkt wel uit deze afbeeldingen: 

·
Registered
Joined
·
553 Posts
Qua oppervlakte is het nog steeds het grootste alleen qua bedden heeft het Erasmus MC 300 meer, al weet ik niet zeker of dit nu nog zo is? Wel heeft het UMCG meer werknemers. Het UMCG groeit ieder jaar vrij snel en beiden zijn zeer belangrijk voor Nederland. Ik denk haast wel de 2 belangrijkste ziekenhuizen van Nederland. Het UMCG is volgens mij ook het enige ziekenhuis in Nederland waar alle vormen van operaties en transplantaties mogen plaatsvinden en dat zelfs met meerdere organen tegelijk.

Het is zeer belangrijk voor ons land dat dit ziekenhuis een pioneer blijft voor de medische wetenschap.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,814 Posts
Het is nu al een imposant complex. Net als het Erasmus MC maakt men ook hier bewust de keuze om groots te verbouwen om in de stad te kunnen blijven. De uitbreidingen van het Erasmus MC kosten 1 miljard, en ook hier wordt een geweldig bedrag in de uitbouw van het UMCG gestoken. Dat vind ik een goede zaak. Daarbij houdt deze locatie de stad levendig en maakt de nieuwe tramverbinding zoveel nuttiger. :)
 

·
Urban Lurker
Joined
·
342 Posts
Ik ben heel erg blij dat het braak liggende stuk grond (of: parkeerplaats) eindelijk wat actie gaat zien. Zie ik het goed en wordt ook de weg die nu het noorden van de het UMCG terrein nog afscheid, verlegd?

Ben wel heel blij zo'n ziekenhuis op die plek in m'n woonplaats te hebben. Ben er alleen iets te vaak geweest...
 

·
Your advertisement here?
Joined
·
6,975 Posts
Beetje vaag allemaal, het gaat hier voornamelijk om een stedenbouwkundige visie, maar de plannen voor het verleggen van de Antonius Deusinglaan schijnen al redelijk ver gevorderd te zijn, evenals de tekeningen voor de nieuwbouw voor de kinderpsychiatrie. Je kan toch pas beginnen met ontwerpen aan nieuwbouw als de Stedenbouwkundige visie af is, hoe kan het dat ze nu (schijnbaar) met van alles tegelijk komen?
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Visie voor UMCG Bodenterrein te Groningen

Eind juni 2009 hebben het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de gemeente Groningen de nader uitgewerkte plannen voor de uitbreiding aan de noordzijde van het ziekenhuis- met universiteitsterrein en Bodenterrein gepresenteerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het gebied. Het gaat hier om omvangrijke nieuw- en verbouwplannen voor de komende 20 jaar van tal van medisch gerelateerde functies maar ook om woningbouw, parkeervoorzieningen en belangrijke verkeerskundige ingrepen ter verbetering van de bereikbaarheid. KuiperCompagnons heeft de stedenbouwkundige visie uitgewerkt.

Met de visie is de structuur bepaald hoe het UMCG en de RuG hun nieuwe uitbreidingsplannen kunnen realiseren (in totaal circa 1200.000 m2 bruto vloeroppervlak). Om hier extra ruimte voor te creëren wordt op het Bodenterrein de Antonius Deusinglaan verplaatst. Hierdoor is het tevens mogelijk een nieuwe Noordentree te realiseren en de entree naar de binnenstand waar het toekomstige HOV op zal aansluiten. Hiermee wordt de bereikbaarheid van het complex verbeterd en kan worden ingespeeld op het toekomstige verkeersconcept van de gemeente Groningen. Integraal onderdeel van de visie is dat, op het Bodenterrein en langs het Oosterhamrikkanaal, ontwikkelingsruimte geboden wordt voor circa 225 appartementen met langs de nieuwe weg bedrijfsruimten die gelieerd zijn aan het UMCG en de RuG.
Met de visie en de centrale ligging van het UMCG-complex krijgt het complex een hoogwaardig stedelijke invulling dat zich op een zorgvuldige wijze voegt naar zijn omgeving.

Het plan zet sterk in op een duurzaam stedelijke ontwikkeling.
Er is binnen het complex veel aandacht voor parkachtige inrichting, mede door diverse dakvegetatie en begroeiingen. Het water langs de Petrus Campersingel wordt verruimt en maakt oevervegetatie mogelijk ter ondersteuning van de ecologische zone. Het noordelijke deel van het UMCG-terrein krijgt rond de singel een parkachtige inrichting, een prettige plek voor patiënten en bezoekers. Onderzocht wordt of restwarmte uit het duurzaam opgewekte energiegebruik van het UMCG kan worden gebruikt voor de nog te realiseren omliggende woningbouw op het Bodenterrein.

Samenvatting programma voor de korte- en middenlange termijn:

- Het ontwerp bestemmingsplan biedt ruimte voor een uitbreiding van een totaal programma van ca. 120.000 m2
- bvo voor UMCG en RUG en een vervangingscapaciteit van ca. 45.000 m2 bvo.
- De A. Deusinghlaan wordt vanaf eind 2009 verplaatst en is vanaf dat moment niet meer toegankelijk voor verkeer. De nieuwe Vrydemaweg zal naar verwachting eind 2010 gereed zijn.
- De RUG wil aansluitend -medio 2010- starten met de bouw van de eerste fase (5000m2 bvo) van het researchgebouw ERIBA (totaal 22.000 m2 bvo, direct noordoostelijk/naast het hoge flatgebouw van de Medische Faculteit). In dit gebouw zullen de activiteiten van het onderzoeksprogramma ‘Healthy Ageing’ van het UMCG zich concentreren.
- Het UMCG wil snel beginnen met nieuwbouw voor Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie, ca. 20.000 m2 bvo. Het gaat om een ontwerp van architect Vera Yanovsthchinsky. Tevens heeft de bouw van de zgn. partikeltherapie-faciliteit, t.b.v. oncologische behandelingen, hoge prioriteit indien Groningen deze landelijke faciliteit toegewezen krijgt. Het betreft een gebouw van ca. 22.000 m2 bvo (nieuw bouwblok tegenover de kerk, hoek Rosensteinlaan). Ook is uitbreiding van het Centraal Medisch Complex mogelijk.
- Het programma voor het gemeentelijke deel van het Bodenterrein (de strook langs het Oosterhamrikkanaal) bestaat voornamelijk uit woningbouw. Het betreft ca. 225 appartementen en grondgebonden woningen in de huuren koopsector op een gebouwde parkeervoorziening met 700 parkeerplaatsen (die mede gebruikt kunnen worden voor het UMCG).
- De locatie aan de noordkant van het Oosterhamrikkanaal – in feite onderdeel van de Korrewegwijk - biedt de mogelijkheid op termijn nog ca. 100 woningen te bouwen.

Tot slot, het college van B&W heeft het bestemmingsplan UMCG Bodenterrein vrijgegeven voor de inspraak en het vooroverleg.

Bron: KuiperCompagnons
 

·
Fagus Sylvatica
Joined
·
6,240 Posts
Het UMCG is 1 van de grootste economische motoren en werkgevers van Noord Nederland...
Zelfs vanuit Duitsland en andere landen komen mensen hier naar toe.

UMCGs is bijna een kilometer in de lengte!
Niet één van de, maar dé grootste dus!

Bron: Gic.nl

UMCG telt meer dan 10 duizend medewerkersHet UMCG heeft in 2008 de grens van 10 duizend medewerkers overschreden. Het ziekenhuis is daarmee de grootste werkgever in het Noorden.

Over 2008 kwamen er in totaal 250 nieuwe medewerkers bij. Het betreft daarbij vooral hoogwaardige functies voor fundamenteel en langlopend onderzoek. In 2005 bedroeg het totaal aantal medewerkers van het UMCG nog iets minder dan 9000 medewerkers.

Het UMCG heeft een goed jaar achter de rug, zo blijkt uit de jaarcijfers. Het UMCG is er in 2008 opnieuw in geslaagd te groeien in de patiëntenzorgactiviteiten. Het totaal aantal opnames steeg met 4 procent, het aantal polibezoeken met 8 procent en het aantal dagbehandelingen met 9 procent. Ook was er een groei in de topklinische zorg. Tegelijkertijd werd de gemiddelde verpleegduur teruggebracht van 10,0 naar 9,6 dagen.

Op het gebied van onderzoek is het aantal wetenschappelijke publicaties met bijna 10 procent gestegen tot 1683; ook de impact en het aantal citaties van die publicaties nam toe. Er waren in 2008 in totaal 112 medische promoties.
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top