SkyscraperCity Forum banner

Unilever kiest voor Rotterdam

3877 Views 22 Replies 13 Participants Last post by  EPA001
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 23 Posts
Dat zou heel mooi zijn! Thank you Brexit (als dit waar is).
Dat zou heel mooi zijn! Thank you Brexit (als dit waar is).
Heeft niet direct iets met Brexit te maken ( misschien wel op de achtergrond): de hoofdreden voor Unilever om voor één hoofdkantoor te kiezen is versimpeling van de structuur en bezuiniging op kosten als belofte aan de aandeelhouders nadat Unilever vorig jaar een vriendelijk bod van concurrent Heinz afwees en daarmee veel aandeelhouders teleurstelde nu zij een forse overname premie aan hun neus voorbij zagen gaan. De hoofdredenen om nu voor Rotterdam/Nederland te kiezen zijn naast de belofte van Rutte dat de dividendbelasting wordt afgeschaft ook het feit dat onder Nederlands regime er een tijdelijke beschermingswal kan worden ingesteld bij een vijandig overname bod wat in de VK niet is toegestaan. Daarnaast is de Nederlandse topman Polman meer gecharmeerd van het Rijnlandse model waarbij aandeelhouderswaarde niet persé prioriteit nummer één is, maar bijv. duurzaamheid door hem ook belangrijk wordt gevonden.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Ik ben op de hoogte van de aanleiding en van het werk dat ook on onze premier heeft verzet om het voor Unilever en soortgelijke multinationals aantrekkelijk maakt om in Nederland gevestigd te zijn.

Met Brexit op komst kun je als multinational in een hevig gereguleerde bedrijftsak beter in de EU zitten. Ongetwijfeld is dat niet de enige factor maar het speelt wel mee.

Ook zijn de salarissen in Nederland lager en kun je voor de prijs van een bezemkast in Londen een mooi appartement krijgen in Rotterdam. Ongetwijfeld gaat dit de huizenmarkt in Rotterdam een boost geven.
See less See more
Mooie huurder voor de nieuwe torens naast Rotterdam CS :)
  • Like
Reactions: 1
Mooie huurder voor de nieuwe torens naast Rotterdam CS :)
Daar hopen we daar maar op, maar het gaat maar om een beperkt aantal extra werkplekken.

Het zou mij trouwens niet verbazen als medewerkers gewoon in Londen blijven wonen. Met de prima verbinding tussen Londen City en Zestienhoven is de reistijd erg overzichtelijk.
See less See more
50-70 extra werkplaatsen. Dat kan men makkelijk in de eigen gebouwen opvangen.
We zijn inderdaad een beetje blij gemaakt met een wassen neus. Ondanks de woonlasten blijft het personeel namelijk ook liever in Londen wonen.
Heeft Rutte toch mooi geregeld. Geen sarcasme hier.

"Ondanks de woonlasten blijft het personeel namelijk ook liever in Londen wonen." Dat lijkt me sterk. Vanuit London met de taxi naar de luchthaven, daar wachten en dan je vlucht. Je bent sowieso 5 uur van je dag kwijt. Dat houd niemand lang vol.
^^
Wat heeft Rutte geregeld?
De impact op arbeidsplaatsen is minder groot dan gehoopt maar toch een scoop en een boost voor Rutte.
  • Like
Reactions: 1
^^
Maar wat heeft Rutte hier dan mee te maken?
Heeft Rutte toch mooi geregeld. Geen sarcasme hier.

"Ondanks de woonlasten blijft het personeel namelijk ook liever in Londen wonen." Dat lijkt me sterk. Vanuit London met de taxi naar de luchthaven, daar wachten en dan je vlucht. Je bent sowieso 5 uur van je dag kwijt. Dat houd niemand lang vol.
Dat valt echt mee, laatst was ik in anderhalf uur van deur tot deur, van mijn huis in Rotterdam tot mijn bestemming in Londen!
Dat is sneller dan op dinsdagochtend naar ons kantoor in Amsterdam,.

Zestienhoven is dan natuurlijk veel makkelijker dan Schiphol en daarnaast is London City uitstekend bereikbaar met de metro.
See less See more
Straks kun je ook nog met de hogesnelheidstrein. Ik zou dit soort reistijden persoonlijk te veel vinden voor dagelijks, maar wekelijks kan het best.
Even terug naar de werkelijkheid:

We moeten niet vergeten, dat Unilever door de jaren heen veel werkgelegenheid UIT Nederland heeft laten vertrekken naar productielocaties in het buitenland. Ik noem Calvé in Delft, Knorr in Loosdrecht, Hertog IJs in Melissant, Sunlight en het onderzoekslaboratorium in Vlaardingen, dat waren toch ongeveer 700 banen welke verloren zijn gegaan. Komen dus nu 50 banen voor terug. Unilever heeft momenteel nog drie fabrieken in Nederland, in Hellendoorn, Oss en Rotterdam. Waar ook alweer geschroefd wordt aan bepaalde merken en eigendomsconstructies.
See less See more
Telegraaf analyse:

..
Wij verwachten dat de premier de komen dagen in Rotterdam zal verschijnen om de lokale VVD aan extra zetels te helpen. Sinds afgelopen donderdag is hij ook een beetje een held en dat spreekt veel burgers aan. Het internationaal bekende wereldconcern Unilever maakte toen bekend dat het hoofdkantoor in Nederland wordt gevestigd en niet in het Verenigd Koninkrijk. In zowel de nationale als internationale media stond Mark Rutte met lachende foto’s op de voorgrond en de teksten waren lovend. Mark werd die dag gevierd als de regeringsleider van een klein landje dat het grote en machtige VK een historische economische nederlaag toebracht. In het VK was de overwinning van Nederland ’breaking news’ en in de media werd duidelijk dat deze mokerslag hard is aangekomen. Rutte wordt nog niet vergeleken met onze zeeheld Michiel de Ruyter die in 1667 vlak bij Londen de Engels vloot tot zinken bracht, maar dat kan nog komen.

In Nederland en het VK wordt nu nog volop gespeculeerd over de keuze van Unilever voor Nederland. De top wil geen vijanden maken en zwijgt daar terecht over. Maar volgens de ‘schoolboekjes’ speelt bij een dergelijke keuze zekerheid een hoofdrol. Nederland heeft een ijzersterke economie en is lidstaat van het machtige wereldwijde EU-handelsblok. En het VK droomt ervan na de Brexit ook zo machtig te worden. Als je voor zekerheid gaat, ligt de keuze voor de hand.

‘Deskundigen’
In Nederland valt vooral op dat ‘deskundigen’ en tegenstanders van het kabinet Rutte III er alles aan doen om uit te leggen dat zo’n hoofdkantoor weinig voorstelt. Met deze opvatting kunnen ze misschien in ons land scoren, maar internationaal worden ze weggezet als mensen zonder kennis van zaken. Wereldwijd wordt door landen gevochten om internationale hoofdkantoren van bekende multinationals. Regeringen zijn bereid om eenmalig vele miljarden op tafel te leggen om ze naar hun land te lokken.
..
See less See more
  • Like
Reactions: 2
De linkse partijen buitelen over elkaar heen om het besluit te bagataliseren. Die zien niet de lange termijn voordelen van het feit dat grote beslissingen nu in Rotterdam zullen worden genomen.
  • Like
Reactions: 1
Hoewel ik het zeer toejuich dat Unilever voor Rotterdam kiest en ik de voordelen daarvan zeker niet wil bagatelliseren (of overdrijven), betwist ik wel twee zaken:

1. De gretigheid waarmee een oorzakelijk verband gesuggereerd wordt met het afschaffen van de dividendbelasting.
2. De wenselijkheid van zo'n (eventueel) oorzakelijk verband.

Dat Unilever niet voor Rotterdam gekozen zou hebben, indien de dividendbelasting niet zou zijn afgeschaft, is verre van zeker. Dat (deels buitenlandse) gefortuneerde aandeelhouders van talrijke multinationals nu vrijgesteld zijn van dividendbelasting is daarentegen wél een zekerheid. Dat geeft mij toch een beetje een wrange smaak. Want dit betekent op zijn best een (pyrrus?)overwinning in de aanhoudende race naar de bodem. Verdeel (Brexit) en heers (een reeks van dividendbelastingverlagingen). Niet de Nederlandse belastingbetaler, maar de CEO's en aandeelhouders van multinationals hebben reden om de polonaise in te zetten. Wij krijgen de kruimels in de vorm van wat arbeidsplaatsen, indirecte voordelen en prestige, zoals dat dan heet.

Het is ook krom dat volk en politiek hels worden van een salarisverhoging voor de CEO van een goed presterende bank. Salaris waarover hij in Nederland forse loonbelasting mag gaan ophoesten. En ondertussen lachen een Arabier en Chinees, met aandelen in 'onze' multinationals, zich ergens op een tropisch eiland de ballen uit de broek. Nederland op z'n smalst.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Kantoor Unilever Nederland en achterliggende produktielocatie van o.a. Calvé Pindakaas en Blue Band Margarine, Nassaukade, Rotterdam-Feijenoord, gefotografeerd vanaf het Noordereiland (Prins Hendrikkade):


(eigen foto, 21-04-2018, foto ondergebracht bij Imgur)
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Een nuance bij de titel van deze thread: het bestuur van Unilever heeft voorgesteld om het hoofdkantoor exclusief in Rotterdam te vestigen. De aandeelhouders moeten daarover nog besluiten en onder hen is ondertussen wat gemor ontstaan.
1 - 20 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top