SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Bas
Joined
·
27,442 Posts
Even terug naar de werkelijkheid:

We moeten niet vergeten, dat Unilever door de jaren heen veel werkgelegenheid UIT Nederland heeft laten vertrekken naar productielocaties in het buitenland. Ik noem Calvé in Delft, Knorr in Loosdrecht, Hertog IJs in Melissant, Sunlight en het onderzoekslaboratorium in Vlaardingen, dat waren toch ongeveer 700 banen welke verloren zijn gegaan. Komen dus nu 50 banen voor terug. Unilever heeft momenteel nog drie fabrieken in Nederland, in Hellendoorn, Oss en Rotterdam. Waar ook alweer geschroefd wordt aan bepaalde merken en eigendomsconstructies.
 

· Bas
Joined
·
27,442 Posts
Kantoor Unilever Nederland en achterliggende produktielocatie van o.a. Calvé Pindakaas en Blue Band Margarine, Nassaukade, Rotterdam-Feijenoord, gefotografeerd vanaf het Noordereiland (Prins Hendrikkade):


(eigen foto, 21-04-2018, foto ondergebracht bij Imgur)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top