SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts
Heeft niet direct iets met Brexit te maken ( misschien wel op de achtergrond): de hoofdreden voor Unilever om voor één hoofdkantoor te kiezen is versimpeling van de structuur en bezuiniging op kosten als belofte aan de aandeelhouders nadat Unilever vorig jaar een vriendelijk bod van concurrent Heinz afwees en daarmee veel aandeelhouders teleurstelde nu zij een forse overname premie aan hun neus voorbij zagen gaan. De hoofdredenen om nu voor Rotterdam/Nederland te kiezen zijn naast de belofte van Rutte dat de dividendbelasting wordt afgeschaft ook het feit dat onder Nederlands regime er een tijdelijke beschermingswal kan worden ingesteld bij een vijandig overname bod wat in de VK niet is toegestaan. Daarnaast is de Nederlandse topman Polman meer gecharmeerd van het Rijnlandse model waarbij aandeelhouderswaarde niet persé prioriteit nummer één is, maar bijv. duurzaamheid door hem ook belangrijk wordt gevonden.
Dat zou heel mooi zijn! Thank you Brexit (als dit waar is).
  • Like
Reactions: DvW
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top