SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts
Daar hopen we daar maar op, maar het gaat maar om een beperkt aantal extra werkplekken.

Het zou mij trouwens niet verbazen als medewerkers gewoon in Londen blijven wonen. Met de prima verbinding tussen Londen City en Zestienhoven is de reistijd erg overzichtelijk.
Mooie huurder voor de nieuwe torens naast Rotterdam CS :)
Dat valt echt mee, laatst was ik in anderhalf uur van deur tot deur, van mijn huis in Rotterdam tot mijn bestemming in Londen!
Dat is sneller dan op dinsdagochtend naar ons kantoor in Amsterdam,.

Zestienhoven is dan natuurlijk veel makkelijker dan Schiphol en daarnaast is London City uitstekend bereikbaar met de metro.
Heeft Rutte toch mooi geregeld. Geen sarcasme hier.

"Ondanks de woonlasten blijft het personeel namelijk ook liever in Londen wonen." Dat lijkt me sterk. Vanuit London met de taxi naar de luchthaven, daar wachten en dan je vlucht. Je bent sowieso 5 uur van je dag kwijt. Dat houd niemand lang vol.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top