SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· The only way is up
Joined
·
94,598 Posts
Telegraaf analyse:

..
Wij verwachten dat de premier de komen dagen in Rotterdam zal verschijnen om de lokale VVD aan extra zetels te helpen. Sinds afgelopen donderdag is hij ook een beetje een held en dat spreekt veel burgers aan. Het internationaal bekende wereldconcern Unilever maakte toen bekend dat het hoofdkantoor in Nederland wordt gevestigd en niet in het Verenigd Koninkrijk. In zowel de nationale als internationale media stond Mark Rutte met lachende foto’s op de voorgrond en de teksten waren lovend. Mark werd die dag gevierd als de regeringsleider van een klein landje dat het grote en machtige VK een historische economische nederlaag toebracht. In het VK was de overwinning van Nederland ’breaking news’ en in de media werd duidelijk dat deze mokerslag hard is aangekomen. Rutte wordt nog niet vergeleken met onze zeeheld Michiel de Ruyter die in 1667 vlak bij Londen de Engels vloot tot zinken bracht, maar dat kan nog komen.

In Nederland en het VK wordt nu nog volop gespeculeerd over de keuze van Unilever voor Nederland. De top wil geen vijanden maken en zwijgt daar terecht over. Maar volgens de ‘schoolboekjes’ speelt bij een dergelijke keuze zekerheid een hoofdrol. Nederland heeft een ijzersterke economie en is lidstaat van het machtige wereldwijde EU-handelsblok. En het VK droomt ervan na de Brexit ook zo machtig te worden. Als je voor zekerheid gaat, ligt de keuze voor de hand.

‘Deskundigen’
In Nederland valt vooral op dat ‘deskundigen’ en tegenstanders van het kabinet Rutte III er alles aan doen om uit te leggen dat zo’n hoofdkantoor weinig voorstelt. Met deze opvatting kunnen ze misschien in ons land scoren, maar internationaal worden ze weggezet als mensen zonder kennis van zaken. Wereldwijd wordt door landen gevochten om internationale hoofdkantoren van bekende multinationals. Regeringen zijn bereid om eenmalig vele miljarden op tafel te leggen om ze naar hun land te lokken.
..
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top