SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,383 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Finał 02/2007 dobiegł końca :)
A jego wyniki wyglądają następująco:

ZWYCIĘZCA:

Latarnia pod mgłą: 31 głosów (41.89%)
Autor: LeshchooDRUGIE MIEJSCE:

battlestar galactica: 21 głosów (28.38%)
Autor: daauyiPOZOSTALI FINALIŚCI:

Alberobello: 8 głosów (10.81%)
Autor: eosendil
Gołąb nad Młynówką: 8 głosów (10.81%)
Autor: Machoney
Zaułek: 6 głosów (8.11%)
Autor: Admiral Dochodiaga
Tradycyjnie gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję wszystkim za udział w konkursie :)
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top