SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,377 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Finał 04/2007 dobiegł końca :)
Jego wyniki są następujące:

ZWYCIĘZCA!

Samotność: 15 głosów (33.33%)
Autor: inSeoulDRUGIE MIEJSCE:

w centrum uwagi: 13 głosów (28.89%)
Autor: TommyPOZOSTALI FINALIŚCI:

Gdańsk Zaspa: 7 głosów (15.56%)
Autor: Admiral Dochodiaga
Starość nie radość: 7 głosów (15.56%)
Autor: inSeoulAntyki: 3 głosy (6.67%)
Autor: szalony_okonI kolejna wygrana Koreanczyka, chociaż tym razem po bardzo wyrównanej walce, gratuluję wszystkim finalistom i dziękuję wszystkim głosującym :)
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top