SkyscraperCity Forum banner

UPC 06/2008 - WYNIKI FINAŁU!

12826 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  premier
Czas w końcu zakończyć finał szóstego UPC w tym roku. Jego wyniki są następujące:

ZWYCIĘZCA!

Gniew: 26 głosów (47.27%)
Autor: red45
DRUGIE MIEJSCE:

Zawisza czarny: 10 głosów (18.18%)
Autor: zonc
POZOSTALI FINALIŚCI:

Pewien most: 8 głosów (14.55%)
Autor: jacca
Czarna madonna: 6 głosów (10.91%)
Autor: Szycha
Nibysymetrie warszawskie: 5 głosów (9.09%)
Autor: Admiral Dochodiaga
Tym razem zwycięzca był bezdyskusyjny, już dawno miejsce pierwsze nie miało aż takiej przewagi nad resztą stawki ;)
Gratuluję zwycięzcy a także wszystkim pozostałym finalistom i dziękuję głosującym :)
I jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
1 - 2 of 2 Posts
"Gniew" po prostu zmiażdżył konkurencje. Gratuluje ujęcia. :)
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top