SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

UPC 06/2014 - FINAŁ!

1006 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  Zapaleniec
Czas rozpocząć szósty finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. 70s
Autor: DuraAce2. Jeszcze chodzą
Autor: DuraAce3. Most we mgle
Autor: Tomeyk4. Przechodzący przechodzień
Autor: lulek895. Seoul of Asia
Autor: michalbuilder

See less See more
5
1 - 4 of 4 Posts
I wyniki:

20. Z(a)nikanie 7.3
19. Stały punkt programu 7.55
18. Sprawa Smaku 7.57
17. Wybór 7.84
16. Płaszczyzny 7.89
15. W stronę światła 8
14. Zebra 8.06
13. Indiana Jones 8.09
12. Sanszajn z rana 8.19
11. Świetlana przyszłość 8.26
10. Zatrzymaj się i... 8.44
9. YNWA 8.46
8. Rodzinka.pl 8.67
7. Zdrid Wodo 8.69
6. Człowiek w skali miasta 8.81
5. Seoul of Asia 8.85
4. Przechodzący Przechodzień 9.11
3. Jeszcze chodzą 9.23
2. 70s 9.43
1. Most we mgle 9.46
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top