SkyscraperCity Forum banner

UPC 06/2014 - WYNIKI FINAŁU

1339 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  este
Wyniki szóstego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Most we mgle: 10 głosów (41.67 %)
Autor: Tomeyk

DRUGIE MIEJSCE:

Jeszcze chodzą: 7 głosów (29.17 %)
Autor: DuraAce

POZOSTALI FINALIŚCI:

70s: 4 głosy (16.67 %)
Autor: DuraAce

Przechodzący przechodzień: 3 głosy (12.50 %)
Autor: lulek89

Seoul of Asia: brak głosów
Autor: michalbuilder

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
See less See more
5
1 - 3 of 3 Posts
Jejku, ale czarno-biało. Złamałem się i też zrobiłem czarno-białe, mimo że tak lubię kolor ;)
Dziękuję wszystkim głosującym i współfinalistom.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top