SkyscraperCity Forum banner

UPC 07/2014 - WYNIKI FINAŁU

1274 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Tomeyk
Wyniki siódmego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Zasrańce: 15 głosów (51.72 %)
Autor: hudy1

DRUGIE MIEJSCE:

W delcie rzeki: 6 głosów (20.69 %)
Autor: jacca

POZOSTALI FINALIŚCI:

Kamienice: 4 głosy (13.79 %)
Autor: am70

Londyn w kolorze: 3 głosy (10.34 %)
Autor: Tomeyk

Wszyscy jedziemy na tym samym wózku: 1 głos (3.45 %)
Autor: hudy1

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
1 - 4 of 4 Posts
Dziękuję za głosy i gratuluję pozostałym finalistom. :)
Również dzięki :) gratuluję :) i kolejka dla wszystkich :) :cheers:
No nie ma rady, piękne te gołębie, w sumie to akurat same te ptaszyska wystarczyłyby, żeby było "urban" ;)
Gratulacje!
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top