SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,377 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas zakończyć finał ósmego UPC w tym roku. Jego wyniki są następujące:

ZWYCIĘZCA!

Carrefour: 15 głosów (35.71%)
Autor: ww_lodz
DRUGIE MIEJSCE:

Jednoślad: 10 głosów (23.81%)
Autor: premier
POZOSTALI FINALIŚCI:

Pieskie życie: 8 głosów (19.05%)
Autor: voodoo
Tajemniczy ogród: 5 głosów (11.91%)
Autor: Admiral Dochodiaga
Kanary: 4 głosy (9.53%)
Autor: Machoney
Gratuluję zwycięzcy a także wszystkim pozostałym finalistom i dziękuję głosującym :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top