SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,370 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki ósmego finału UPC w tym roku są następujące:

ZWYCIĘZCA:

Po Godzinach: 25 głosów (54.35%)
Autor: mysteryclient
DRUGIE MIEJSCE:

Kolorowa Warszawa: 17 głosów (36.96%)
Autor: moozg666
POZOSTALI FINALIŚCI:

Tryptyk: 3 głosy (6.52%)
Autor: michal.j
Stal i szkło: 1 głos (2.17%)
Autor: Krzycho
Rakieta: brak głosów
Autor: michal.jTym razem przewaga pierwszych dwóch miejsc nad resztą stawki była ogromna: te dwa zdjęcia zdobyły łącznie ponad 90% wszystkich głosów!
Gratuluję zwycięzcy a także wszystkim pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 

·
Tommy
Joined
·
1,144 Posts
Cieszy mnie, że się spodobało.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
Serdeczne gratulacje zarówno dla zwycięzcy jak i innych finalistów. Mysteryclient - brawo za tak wspaniałą fotkę.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top