SkyscraperCity Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcie!

UPC 08/2014 - FINAŁ!

1165 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  Tomeyk
Czas rozpocząć ósmy finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Boczny
Autor: Awik2. Dialog
Autor: Zapaleniec3. Selfie
Autor: Sponsor4. Wiadukt
Autor: horizon25. Za rogiem
Autor: Tomeyk

See less See more
5
1 - 6 of 6 Posts
I wyniki:

16. animacji 7.5
15. Ryba z rana 7.75
14. W delcie rzeki: Melancholia 7.8
13. Skyline 7.83
12. Wniebowstąpienie 7.92
11. Samotny 7.93
10. St. Louis Vuitton 7.94
9. Żółto tu 8.06
8. Wolny Jeździec 8.25
7. Obcy na osiedlu. 8.43
6. Laska w czerwonym i Golo w niebieskim 8.44
5. Selfie 8.55
4. Wiadukt. 8.77
3. Dialog 8.88
2. Za rogiem 8.94
1. Boczny 9.07
See less See more
Poprowadzę "Dialog" z "Napaleńcem". :D
Poprowadzę "Dialog" z "Napaleńcem". :D
Najlepiej gdzieś "Za rogiem" lub pod "Wiaduktem".
Jak się nie dogadacie to wtedy "Selfie" to "Selfie". Pod jakimś "Bocznym" numerem
:)
  • Like
Reactions: 2
Ostatnie najbardziej intrygujące, choć ja bym odrobinkę wyostrzył ;)
^^
A ja nawet zmniejszyłem w lajtrumie "clarity", bo mgła była nie tak mglista ja normalnie na moich zdjęciach ;)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top