SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

UPC 09/2014 - FINAŁ!

796 Views 1 Reply 1 Participant Last post by  SoboleuS
Czas rozpocząć dziewiąty finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Cichanoc
Autor: este2. Miasto i rzeka
Autor: Tomeyk3. Molo
Autor: piotr714. Prostolinijność
Autor: lulek895. Widok za milion dolarów
Autor: lulek89

1 - 2 of 2 Posts
I wyniki:

16. Palma 7.2
15. Białe bloki 7.7
14. Tam, gdzie kończy się miasto. 7.8
13. Chodzi robak po ścianie, zaraz kapciem dostanie! 8
12. Twister 8.19
11. KupCiuszek 8.19
10. Stara Rzeźnia 8.33
9. Dziurka 8.36
8. Przez okno. 8.5
7. dyskretny chłód 8.65
6. Horajzon 8.71
5. Cichanoc 9
4. Prostolinijność 9
3. Molo 9
2. Miasto i rzeka 9.25
1. Widok za milion dolarów 9.75
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top