SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Moderator
Joined
·
9,560 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dziewiątego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Molo: 8 głosów (36.36 %)
Autor: piotr71

PIERWSZE MIEJSCE ex equo:

Widok za milion dolarów: 8 głosów (36.36 %)
Autor: lulek89

POZOSTALI FINALIŚCI:

Prostolinijność: 3 głosy (13.64 %)
Autor: lulek89

Cichanoc: 2 głosy (9.09 %)
Autor: este

Miasto i rzeka: 1 głos (4.55%)
Autor: Tomeyk

Gratuluję obu zwycięzcom a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top