SkyscraperCity Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcie!

1 - 7 of 7 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,383 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas rozpocząć dziesiąty finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Człowiek w przestrzeń wpisany
Autor: lulek892. Jak się tam dostać?
Autor: Sponsor3. Po drugiej stronie szyby?
Autor: salto_angel4. Poranna kawa
Autor: Awik5. Stopklatka
Autor: Mes1asH.mdf

 

·
Moderator
Joined
·
8,383 Posts
Discussion Starter · #2 ·
I wyniki:

15. Zesłany pod ziemię 7.7
14. Urbanica 7.71
13. Brakująca Piętnastka 8.09
12. Just finished, I`m on my way, xoxo. 8.27
11. Kamień, białko i stal 8.5
10. on the thin glass. 8.5
9. Duch cegieł 8.58
8. Plac Unii 8.59
7. GBC 1 8.71
6. Lecę bo chceeee 8.73
5. Jak się tam dostać? 8.77
4. Po drugiej stronie szyby? 8.82
3. Poranna kawa 8.92
2. stopklatka. 9
1. Człowiek w przestrzeń wpisany 9.08
 

·
Zjadam dzieci, polecam !
Joined
·
8,717 Posts
Głosuję na zdjęcie Stopklatka, bo mam wrażenie, że jest to jedyne nieprzekombinowane zdjęcie. Co do pozostałych fotografii moim, krytycznym jak zwykle, zdaniem więcej z nimi czarowania niż zdjęcia samego w sobie ;-)

pozdro!
Ty mój mały krytyku !

Jednak coś w tym jest, jednak mój głos leci na

4. Poranna kawa
Autor: Awik

Za czystość formy. Właśnie taką nieprzekombinowaną, bez niepotrzebnych bzdur w kadrze.
 

·
Registered
Joined
·
29,063 Posts
4. Poranna kawa
Autor: Awik
Za czystość formy. Właśnie taką nieprzekombinowaną, bez niepotrzebnych bzdur w kadrze.
Ale ile czasu zajęło Awik'owi ustawienie tych kubełków! :)
Wybór trudny bo zdjęcia zdają się prezentować wyjątkowo wyrównany poziom
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top