SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Moderator
Joined
·
9,559 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dziesiątego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Stopklatka: 11 głosów (45.83 %)
Autor: Mes1asH.mdf

DRUGIE MIEJSCE:

Poranna kawa: 6 głosów (25.00 %)
Autor: Awik

POZOSTALI FINALIŚCI:

Jak się tam dostać?: 3 głosy (12.50 %)
Autor: Sponsor

Człowiek w przestrzeń wpisany: 2 głosy (8.33 %)
Autor: lulek89

Po drugiej stronie szyby?: 2 głosy (8.33%)
Autor: salto_angel

Gratuluję obu zwycięzcom a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top