SkyscraperCity Forum banner

Zagłosuj na najlepsze zdjęcie!

1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,380 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas rozpocząć jedenasty finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Międzygwiezdny port statków kosmicznych
Autor: krzewi2. Nie po drodze
Autor: Tomeyk3. Sam pośrodku świat(ł)a
Autor: Awik4. Trzy stopy nad
Autor: este5. Z czerni
Autor: Konstruktor

 

·
Moderator
Joined
·
8,380 Posts
Discussion Starter · #2 ·
I wyniki:

20. Ze wschodu na zachód, z południa na północ 7.14
19. Joker, why so serious? 7.42
18. Floating Garden (przynajmniej z tej strony) 7.43
17. Kolejka silnie horyzontalna 7.45
16. Wychodzę 7.5
15. Ściągając wzrok niedowiarków 7.79
14. #przebłysk 8.13
13. Małomiasteczkowa uliczka 8.27
12. Łap dystans 8.38
11. Batman, nie dzisiaj 8.42
10. Przerwa 8.47
9. Jakiś zamek w jakimś mieście 8.5
8. staff only.. 8.5
7. Z użyciem ostrego narzędzia 8.52
6. Bauma 8.55
5. Międzygwiezdny port statków kosmicznych 8.64
4. Trzy stopy nad 8.72
3. Z czerni 8.77
2. Sam pośrodku świat(ł)a 9.18
1. Nie po drodze 9.36
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top