SkyscraperCity Forum banner

UPC 11/2014 - WYNIKI FINAŁU

1117 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Tomeyk
Wyniki jedenastego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Nie po drodze: 12 głosów (40.00 %)
Autor: Tomeyk

DRUGIE MIEJSCE:

Sam pośrodku świat(ł)a: 7 głosów (23.33 %)
Autor: Awik

POZOSTALI FINALIŚCI:

Trzy stopy nad: 5 głosów (16.67 %)
Autor: este

Z czerni: 5 głosów (16.67 %)
Autor: Konstruktor

Międzygwiezdny port statków kosmicznych: 1 głos (3.33%)
Autor: krzewi

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów.
See less See more
5
1 - 2 of 2 Posts
Juhuuu! :)
Dziękuję wszystkim głosującym i dziękuję współfinalistom. To był jeden z najdłuższych finałów jakie pamiętam :D
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top