SkyscraperCity Forum banner

UPC 12/2012 - WYNIKI FINAŁU

11458 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Jakub
Wyniki dwunastego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Skyscraper: 17 głosów (39.53 %)
Autor: DuraAce

DRUGIE MIEJSCE:

Wsysa mnie: 13 głosów (30.23 %)
Autor: Jakub

POZOSTALI FINALIŚCI:

Wesołe miasteczko: 7 głosów (16.28 %)
Autor: Krzycho

Zwierciadło: 4 głosy (9.30 %)
Autor: kafarek

Z chowu klatkowego: 2 głosy (4.65 %)
Autor: jan_niezbedny

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
See less See more
5
1 - 5 of 5 Posts
Dziękuję głosującym i współfinalistom, a zwłaszcza Jakubowi - świetne zdjęcie.
Dziękuję głosującym i współfinalistom, a zwłaszcza Jakubowi - świetne zdjęcie.
:* dzięki, Twoje też świetne, byłem tam i nie było łatwo :D więc fota tym bardziej bardzo dobra.

Dzięki za drugie miejsce, bardzo się cieszę.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top