SkyscraperCity Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcie!

1 - 2 of 2 Posts

·
Moderator
Joined
·
9,560 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas rozpocząć dwunasty finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Granica odrealnienia
Autor: jacca2. Kiedyś też tak polecę
Autor: Awik3. Którym się wchodzi?
Autor: Konstruktor4. Pocztówka z uśpionego miasta
Autor: Tomeyk5. Przez te 25 lat każdy poszedł w inną stronę
Autor: ryszard ochucki

 

·
Moderator
Joined
·
9,560 Posts
Discussion Starter · #2 ·
I wyniki:

16. Widok 7.23
15. Miasto moje a w nim. 7.62
14. Między betonowymi blokami 7.82
13. Twoja elewacja, zawsze black and white! 7.91
12. Miejski śpioch 8
11. Miasto pełne ograniczeń 8.18
10. Nareszcie, normalne UPC! 8.25
9. Telewizja 8.27
8. Żiletta 8.27
7. Chocolate 8.3
6. Równym krokiem 8.64
5. Kiedyś też tak polecę 8.73
4. Przez te 25 lat każdy poszedł w inną stronę 9.08
3. Granica odrealnienia 9.19
2. Którym się wchodzi? 9.36
1. Pocztówka z uśpionego miasta 9.44
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top