SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,348 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wyniki piętnastego finału UPC w tym roku są następujące:

ZWYCIĘZCA:

Symbole swoich epok: 16 głosów (33.33 %)
Autor: zbylu86

DRUGIE MIEJSCE:

światło-cień: 13 głosów (27.09 %)
Autor: skansen

POZOSTALI FINALIŚCI:

Wieżowiec bez środka od środka: 11 głosów (22.92 %)
Autor: Krzycho

QR Code: 8 głosów (16.66 %)
Autor: michal.j

Sieć drogowa: brak głosów
Autor: Tomek 2008

Gratuluję zwycięzcy a także wszystkim pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 

·
Registered
Joined
·
8,887 Posts
Gratulacje dla zwycięzcy, choć mam nadzieję, że ta wygrana nie uśpi Jego czujności i tego typu problemy z kompresją, więcej się nie powtórzą:) Gratulacje również dla mojego faworyta, Skansena (moim zdaniem to najlepsze zdjęcie tego autora*).


*- jakie widziałem:)
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top