SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki piętnastego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Golden Eye: 15 głosów (36.59 %)
Autor: Awik

PIERWSZE MIEJSCE ex equo:

Panic Room: 15 głosów (36.59 %)
Autor: RaKLeZ

POZOSTALI FINALIŚCI:

Koloruch: 10 głosów (24.39 %)
Autor: Tomeyk

Out of Control: 1 głos (2.44 %)
Autor: Jakub

Repertuar: brak głosów
Autor: ryszard ochucki
I po raz kolejny mamy podwójne pierwsze miejsce w finale :)
Gratuluję zwycięzcom a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top