SkyscraperCity Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcie!

1 - 2 of 2 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas rozpocząć szesnasty finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)


1. Arkanoid
Autor: lulek892. Brama do przeszłości
Autor: Tomeyk3. Elektro kącik
Autor: am704. Mozaika
Autor: Kapitankloc5. Zielona rewolucja 2
Autor: lewandovski

 

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #2 ·
I wyniki:

16. ambient sun 7.2
15. Ahoj! 7.4
14. Kapitele 7.73
13. Duma? 7.91
12. dziurka od klucza 7.93
11. Po burzy... 8.11
10. Fabryka klonów 8.23
9. W pociągu 8.28
8. Tektonika ponad wszystko 8.52
7. Lato w mieście 8.69
6. zielona rewolucja 1 8.71
5. zielona rewolucja 2 8.78
4. Brama do przeszłości 8.8
3. Mozaika 8.83
2. Elektro kącik 9.24
1. Arkanoid 9.39
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top