SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,348 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki szesnastego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Arkanoid: 9 głosów (36.42 %)
Autor: lulek89

PIERWSZE MIEJSCE ex equo:

Elektro kącik: 9 głosów (36.42 %)
Autor: am70

POZOSTALI FINALIŚCI:

Brama do przeszłości: 5 głosów (19.23 %)
Autor: Tomeyk

Mozaika: 2 głosy (7.69 %)
Autor: Kapitankloc

Zielona rewolucja 2: 1 głos (3.85 %)
Autor: lewandovski
I jeszcze jedno podwójne pierwsze miejsce w finale :)
Gratuluję zwycięzcom a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top