SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,370 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki siedemnastego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Ucieczka z macierzy: 12 głosów (30.77 %)
Autor: Awik

DRUGIE MIEJSCE:

Betonowa dżungla: 11 głosów (28.21 %)
Autor: timit

POZOSTALI FINALIŚCI:

Wirówka: 8 głosów (20.51 %)
Autor: alexanderson

Kołowrot: 6 głosów (15.38 %)
Autor: Awik

Nierówność społeczna: 2 głosy (5.13 %)
Autor: lulek89
Tym razem zabrakło tylko jednego głosu do kolejnego podwójnego miejsca pierwszego ;)
Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top