SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki osiemnastego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Dogonić Europę: 14 głosów (38.89 %)
Autor: lulek89

DRUGIE MIEJSCE:

Locked Down: 11 głosów (30.56 %)
Autor: DuraAce

POZOSTALI FINALIŚCI:

Skorupa: 5 głosów (13.89 %)
Autor: DuraAce

Wykusze: 5 głosów (13.89 %)
Autor: krzewi


Sukiennice dwie: 1 głos (2.78 %)
Autor: Tomeyk

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 

·
ex Leshchoo
Joined
·
3,531 Posts
Wramach wzajemnego kadzenia sobie, stwierdzę, że to dla mnie nie problem przegrać z takim zdjęciem :cheers:. Choć te drugie miejsca przykleiły się do mnie w tym roku ;)


edit: zapomniałem jeszcze o najważniejszym! Dziękuję krzewiemu i Tomeykowi za współrywalizację w finale!

edit2: o właśnie, za skansenem, ja też gratuluję wrocławskiemu dworcowi! ;)
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top