SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dziewiętnastego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

SketchUp: 20 głosów (54.05 %)
Autor: DuraAce

DRUGIE MIEJSCE:

Piesi: 9 głosów (24.32 %)
Autor: skansen

POZOSTALI FINALIŚCI:

Klepsydra: 4 głosy (10.81 %)
Autor: Awik

Parkuj i żyj: 3 głosy (8.11 %)
Autor: DuraAce


Fale: 1 głos (2.70 %)
Autor: Awik

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top