SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Moderator
Joined
·
9,559 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dwudziestego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Cisza: 11 głosów (30.56 %)
Autor: Awik

DRUGIE MIEJSCE:

ZEN: 10 głosów (27.78 %)
Autor: mayrah

POZOSTALI FINALIŚCI:

Mglista atrakcja: 7 głosów (19.44 %)
Autor: skansen

Niewidoma ściana: 6 głosów (16.67 %)
Autor: Sponsor


Pasażerze! 2: 2 głosy (5.56 %)
Autor: ww_lodz

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top