Skyscraper City Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,225 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dwudziestego drugiego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Cube: 16 głosów (45.71 %)
Autor: MiBac

DRUGIE MIEJSCE:

Future City: 8 głosów (22.86 %)
Autor: skansen

POZOSTALI FINALIŚCI:

Dwa światy: 7 głosów (20.00 %)
Autor: Tomeyk

Chmurzy się: 3 głosy (8.57 %)
Autor: ryszard ochucki


Zjazd, brama, garaż: 1 głos (2.86 %)
Autor: Awik

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top