SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,320 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dwudziestego trzeciego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Wołacz: 10 głosów (35.71 %)
Autor: ryszard ochucki

DRUGIE MIEJSCE:

O zachodzie słońca w Paryżu: 7 głosów (25.00 %)
Autor: michal.j

POZOSTALI FINALIŚCI:

Sunny Isles: 6 głosów (21.43 %)
Autor: Krzycho


Kompleta: 4 głosy (14.29 %)
Autor: Tomeyk


Przystopuj: 1 głos (3.57 %)
Autor: lulek89


Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top