Skyscraper City Forum banner

Wybierz najlepsze zdjęcie!

1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,225 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czas rozpocząć dwudziesty czwarty finał UPC w tym roku:
W eliminacjach najwyższą średnią głosów otrzymały następujące zdjęcia: (kolejność alfabetyczna)1. Pocztówka z wakacji - Piramida [Powiśle 2012]
Autor: cyrkiel2. Przed monitorem
Autor: Awik3. Puste półki
Autor: skansen4. Sztetl
Autor: DuraAce


5. Wyalienowanie
Autor: michal.j

 

·
Moderator
Joined
·
8,225 Posts
Discussion Starter · #2 ·
I wyniki:


22. Zdjęcie (nie)wyjściowe 7.67
21. Snow White 7.8
20. Co Ja Pacze 7.82
19. kobieta z parasolem 7.9
18. Stalownik 8
17. Statek powietrzny 8
16. Tajemniczy ogród 8.1
15. Ciężka fucha 8.27
14. Utopia 8.33
13. urban defragmentation 8.33
12. 3dblocks 8.5
11. People are Strange ;-) 8.53
10. Spadek 8.56
9. Upał 8.58
8. To już było ? 8.58
7. Po trzecim zakręt nie chciał się skończyć ;-) 8.73
6. Tor 8.82
5. Pocztówka z wakacji - Piramida [Powiśle 2012] 8.88
4. Puste półki 9
3. Sztetl 9.33
2. Przed monitorem 9.39
1. Wyalienowanie 9.52
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top