Skyscraper City Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,225 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wyniki dwudziestego czwartego finału UPC w tym roku są następujące:


PIERWSZE MIEJSCE:

Przed monitorem: 11 głosów (36.67 %)
Autor: Awik

DRUGIE MIEJSCE:

Wyalinowanie: 8 głosów (26.67 %)
Autor: michal.j

POZOSTALI FINALIŚCI:

Sztetl: 6 głosów (20.00 %)
Autor: DuraAce


Pocztówka z wakacji - Piramida [Powiśle 2012]: 4 głosy (13.33 %)
Autor: cyrkiel


Puste półki: 1 głos (3.33 %)
Autor: skansen

Gratuluję zwycięzcy a także pozostałym finalistom i dziękuję głosującym. :)
Jak zwykle zapraszam też do Rankingu Fotografów
 

·
wartości
Joined
·
17,873 Posts
No, to cud, że się załapałem, zwykle gdy jestem w finale, to określany jest jako słaby. Ostatnie miejsce w mocnym finale cieszy bardziej, niż drugie w słabym. :lol:

Gratulacje dla Awika i Cyrkla (te szczególne) za to, co i jak zaprezentowali. Dla reszty - wyrazy uznania.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top