SkyscraperCity Forum banner

[Urbanistyka] Szukajcie, a znajdziecie - czyli pomoc w odnajdywaniu projektów, miast lub założeń urbanistycznych

1621 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  Trishelle
Do założenia tego wątku skłoniło mnie moje wyszukiwanie dotyczące miast antyku i pech chciał, że pogubiłam źródła i nie mogę się teraz odnaleźć.

Przede wszystkim chodzi mi o to, jaką powierzchnię miała Aleksandria w latach swojej antycznej świetności i przez jaką liczbę ludności była zamieszkiwana. Ponadto czy wie ktoś, gdzieś istnieje taki plan z nałożonymi budowlami? Chodzi mi o dokładniejszy niż ten i najlepiej również w takim rzucie:Interesują mnie też inne z góry zaplanowane miasta antyku i ewentualnie średniowiecza (szachownica bądź koło). Będę wdzięczna za wszelką pomoc.
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
^^
Czepiajac się tego "ewentualnie", jeśli chodzi o średniowieczne miasta ortogonalne, to gdyby miało się to na coś przydać, mam sfotografowaną książkę Davida Friedmana Florentine New Towns. Urban Design in the Late Middle Ages, oraz cokolwiek wymyślną książkę Keith Lilley City and Cosmos o ideowych podstawach średniowiecznej urbanistyki. W styczniu powinna do mnie przyjść klasyczna książka Stephana Braumfelsa Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana. Jestem też głęboko przekonany, że skanowałem kiedyś jakąś ksiązkę o bastidach, ale nie mogę znaleźć, może jednak znajdę. Jeśli coś z tego ci się przyda, mogę przekazać.

Z rzeczy łatwiej dostępnych, to warto podczytać wstępne rozdziały w książkach Rafała Eysymontta Kod genetyczny miasta (o lokacjach na Śląsku, koniecznie trzeba ją czytać z recenzją Marka Słonia dostępną online http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=11655 oraz Bogusława Krasnowolskiego Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku; obaj panowie dają jakiś tam zarys historii regularnych założeń miejskich, oczywiście koncentrując się na średniowieczu.

Jeśli idzie o miasta okrągłe, to o południowofrancuskich miasteczkach circulades pisał, niestety po francusku, Krzysztof Pawłowski, tu jakiś taki jego brykowy artykuł http://paris.pan.pl/pl/images/stories/pliki/PDF/Roczniki/R10/pawlowski.pdf
Podstawowe informacje o urbanistyce arabskiej, w tym okrągłym Bagdadzie, ale też różnych przedziwnych założeniach sześcio- czy ośmiokatnych zawiera podręcznik z serii Pelican Sztuka i architektura Islamu 650-1250, wydany po polsku, choć w kiepskim przekładzie.


Co do ludności Aleksandrii, na Wikipedii jest taka śmieszna tabelka, nawet z jakimiś przypisami:
https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_urban_community_sizes

Na googlebooks mozna też podczytać kawałki takiej książki:
https://books.google.pl/books?id=x4pdLcZWywkC&printsec=frontcover&dq=cities+of+alexander+the+great&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjeqvPnnZjYAhWGNJoKHefxAX8Q6AEIKDAA#v=onepage&q=cities%20of%20alexander%20the%20great&f=false
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Wielkie dzięki za pomoc. Tą tabelkę na wiki też znalazłam, ale jak dla mnie jest słabo wiarygodna. Chociaż w sumie nic mnie nie zdziwi kiedy czytałam, że szacunkowa ludność Rzymu waha się od 450 000 do 4 000 000 mieszkańców! W okresie kiedy przyjmuje się, że Rzym miał coś około miliona.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top