SkyscraperCity Forum banner

[USA] Karun w delegacji.

4464 Views 41 Replies 3 Participants Last post by  thekarun
Długo zastanawiałem się nad założeniem wątku. Pod koniec 2017 roku wyruszyłem w małą delegację do USA. Zdjęcia będą wszystkie wyłącznie z telefonów komórkowych, bez jakiejkolwiek chronologii i planu zwiedzania. Każda wolna chwila od pracy była poświęcona na zwiedzanie. Dodam także opisy co mnie zaciekawiło bądź zaskoczyło. Mam nadzieję,, że i taki wątek może być.

W skrócie:Zacznę od początku, okolice Chicago - dokładnie Kenosha, gdzie mieliśmy miejsce pracy oraz hotel.No to jedziemy!
1 - 1 of 1 Posts
To ciekawe, powinni wam dać w tej samej cenie co mają na stanie, nawet wyższej klasy. No chyba, że rezerwowaliście dopiero na miejscu?
Wylądowaliśmy w Chicago na lotnisku O'Hare. Szybka wizyta w wypożyczalni aut. Zarezerwowane auto, Chevrolet Cruze. Niestety nie mieli na stanie, więc miła pani z obsługi zaproponowała coś odrobinę droższego, cena okazała się dla nas zaporowa - odmówiliśmy.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top