SkyscraperCity Forum banner

[USA] Karun w delegacji.

4457 41
Długo zastanawiałem się nad założeniem wątku. Pod koniec 2017 roku wyruszyłem w małą delegację do USA. Zdjęcia będą wszystkie wyłącznie z telefonów komórkowych, bez jakiejkolwiek chronologii i planu zwiedzania. Każda wolna chwila od pracy była poświęcona na zwiedzanie. Dodam także opisy co mnie zaciekawiło bądź zaskoczyło. Mam nadzieję,, że i taki wątek może być.

W skrócie:Zacznę od początku, okolice Chicago - dokładnie Kenosha, gdzie mieliśmy miejsce pracy oraz hotel.No to jedziemy!
41 - 42 of 42 Posts
Ocean's Eleven. Najsłynniejszy hotel w Las Vegas. Bellagio i jego największa atrakcja - fontanna zgrana z muzyką. Pokaz odbywa się co 15 minut. Nagrałem tylko dwa:

41 - 42 of 42 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top