SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
1,682 Posts
Newport znany jest nie tylko z jachtów i żaglowców ale głównie jako letni kurort.
Lata świetności miał w XIX oraz na początku XX wieku kiedy był bardzo popularny wśród zamożnych rodów.Z tamtego okresu
pozostało wiele letnich rezydencji.
 

·
Registered
Joined
·
1,682 Posts
Reszta zdjęć z Flickera.

by eric juttner


by Ace Starry


by Elwyn / Elwynsattic


by Kristin


by Caitlin McAnallenby lgperspectives


by phrenzel


by Dick Leonhardt


by slack12


 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top