SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
5,993 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Aan het Merwedekanaal, ten zuiden van de Jaarbeurs, wil men weer grootschalige woningbouw gaan plannen. Perfect idee, aangezien het een gebied is waar je echt iets moois van kan maken! Het is daarnaast natuurlijk een mooie lokatie voor wat hoogbouw. :)

Uit het Utrechts Nieuwsblad
UTRECHT - Appartementen voor duizenden Utrechters moeten over enkele jaren het karakter veranderen van de oevers van het Merwedekanaal. Langs het water tussen de Nelson Mandelabrug en de Beneluxlaan ziet Utrecht grote kansen voor wonen, recreatie en hoogwaardige werkgelegenheid.

Het idee voor deze vernieuwing is al jaren oud, maar het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren besloten er nu echt werk van te maken. De in 2002 opgestelde visie op de Merwedekanaalzone krijgt er een ontwikkelingsstrategie bij, en waar mogelijk neemt Utrecht de vernieuwing actief ter hand. De eerste strategische zet was de aankoop van het OPG-terrein op de hoek van de Europalaan en de Koningin Wilhelminalaan, enkele maanden geleden.

Enthousiast is het stadsbestuur ook over het plan van Rabo Vastgoed en corporatie SSHU om aan het Europaplein duizend appartementen voor studenten en starters te bouwen. Grondeigenaren en projectontwikkelaars die met vergelijkbare ideeën komen, kunnen rekenen op een willig oor.

De Merwedekanaalzone is nu een lappendeken van bedrijventerreinen. Die worden niet allemaal meer intensief gebruikt. Utrecht vindt dat het gebied moet worden opgewaardeerd tot onderdeel van het centrum. Net zoals een binnenstadsbezoeker dwalende terecht kan komen in de Twijnstraat, moet een nieuwsgierige voettocht over tien jaar ook kunnen leiden naar de oevers van het kanaal. Daar staat dan de cappuccino en de pastasalade klaar, terwijl een bruisend studentenorkestje voor de muzikale omlijsting zorgt.

Volgende maand bespreekt de gemeenteraad de toekomst van de Merwedekanaalzone.


Kaartje gejat van google met het plangebied. De grijze gebieden zijn industrieterrein. Links ligt Kanaleneiland:
 

·
Banned
Joined
·
6,813 Posts
goed nieuws dit een ook een mooie locatie! alleen moet je niet teveel spectaculaire hoogbouw verwachten, maar dat het ge-restyled wordt is altijd mooi nieuws.
 

·
Alias Thec
Joined
·
1,367 Posts
eindelijk zal kanaleneiland een beetje bij de rest van de stad worden getrokken, het betreffende gebied is toch zo'n beetje altijd een gat gebleven midden in de stad
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top