Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 196 Posts

·
Registered
Joined
·
5,708 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Voor een ieder toch een (misplaatst?) icoon in Utrechtse binnenstad wordt onder handen genomen.

Van www.denieuwenorm.nl
In ontwikkeling: Neudeflat, Utrecht
De Nieuwe Norm heeft het initiatief genomen tot de revitalisering en herontwikkeling van de Neudeflat. Dit, door architect Hugh Maaskant ontworpen gebouw, is een landmark en eyecatcher in de Utrechtse binnenstad. De tand des tijds is echter dit unieke gebouw niet voorbij gegaan.

Neudeflat
Om het gebouw te behouden voor de stad is het van belang dat het zijn waarde voor de stad in functie en gebruik kan blijven behouden. De functie van het gebouw moet relevant zijn voor het leven in de binnenstad van Utrecht. Daarom hebben wij het initiatief genomen om, met respect voor de originele architectuur, de Neudeflat een nieuwe bestemming te bieden en het gebouw klaar te maken voor de nieuwe stad. Momenteel bevinden we ons in de onderzoeksfase van de ontwikkeling.

Transformatie
Het gewenste bouwplan voorziet in het transformeren van de Neudeflat. De transformatie voorziet in een beoogd eindresultaat waarbij op de begane grond en 1e verdieping een horecafunctie wordt gerealiseerd. Op de 2e tot en met 15e laag worden de verdiepingen omgebouwd naar appartementen. Op de 16e verdieping realiseren wij een publieke voorziening met uitzicht over de Utrechtse binnenstad. Naast een transformatie zal de buitenkant van de Neudeflat op onderdelen worden gewijzigd, uitgebreid c.q. vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe kozijnen en gevelpanelen, het verwijderen van het trappenhuis aan de buitenzijde en de hiervoor terugkomende balkons.
http://www.denieuwenorm.nl/actueel/in-ontwikkeling-neudeflat-utrecht.html


Zo is het...:


Het bedoelde uiteindelijke ontwerp en artikel via:


http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=35072&s=1

De Commissie Welstand over de veranderingen van de flat..:

D6 Vinkenburgstraat 26-26A
(B) Ontwerp herbestemming en renovatie Neudeflat
Aanvraag: Syntrus Achmea
Ontwerp : A3 Architecten

Status : collegiaal overleg

Voorafgaand aan de voorstellen voor de renovatie van de toren zijn de
stedenbouwkundige en architectonische achtergrond en ontwikkeling van de Neudeflat
uitvoerig bestudeerd. Architect Van As geeft aan dat deze studie de basis vormt voor de
voorliggende voorstellen, waarin het respect voor de oorspronkelijke uitgangspunten van
architect Maaskant leidraad is. In de tweelaagse plint is horeca gedacht, de verdiepingen
daarboven worden huurappartementen. De terugliggende daklaag moet een publieke
functie krijgen. Ten behoeve van de entree van de horecafunctie wordt aan de Neudezijde
een luifel toegevoegd. In buitenruimte voor de appartementen is voorzien door op de
hoeken aan de Vinkenburgstraat en de Drakenburgstraat binnen de gebouwcontour
loggia’s te maken. In de korte gevel aan de Neude en op de plaats van het glazen
vluchttrappenhuis aan de achterzijde zijn balkons toegevoegd. De loggia’s en de balkons
aan de Neude zijn voorzien van naar buiten vouwende glazen puien. De bestaande
metalen gevelbekleding en -puien worden vervangen, maar in de indeling en het streven
naar reliëf en gelaagdheid is de verwijzing naar het origineel afleesbaar.

Reactie van de commissie
De commissie is enthousiast over de wijze van aanpak voor deze restauratieve
herbestemming. De ambitie om de authenticiteit weer te introduceren en een
woonprogramma voor deze locatie worden beide toegejuicht.
De vraag rijst of de authentieke puien daadwerkelijk vervangen moeten worden of dat
renovatie ook tot de mogelijkheden behoort. Om de oorspronkelijke kwaliteit zichtbaar te
maken en te houden moeten de originele geraffineerdheid en verfijndheid in de uitwerking
een cruciale rol spelen. De getoonde oplossingen voor de buitenruimtes zijn voorstelbaar,
maar verdienen nog een ontwerpslag om beter aan te sluiten op en meer voort te komen
uit het gebouw. Met name de open balkons aan de ‘achterzijde’ zijn nog niet overtuigend,
de serres aan de overige gevels passen beter. De schotten bij de balkons worden in dit
verband afgeraden: deze zullen beeldbepalend worden. Ook de uitwerking van de plint
overtuigt nog niet.
Een nader uitgewerkt plan wordt tegemoet gezien, waarbij de beoogde ambitie in de
detaillering tot uitdrukking moet komen.
http://www.welstandutrecht.nl/downloads/4!5715/cwmu_20140715_not_oost_Pub.pdf
 

·
Registered
Joined
·
5,708 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Ik ben trouwens erg benieuwd wat ze met de "bekroning" van het pand gaan doen. Het lijkt erop alsof er iets in letters opkomt, in de vorm van "Neude" of "Neudeflat":Het doet me denken aan dit ontwerp...:En de entree enigszins in beeld gebracht. Mooi dat er horeca in wordt gepland, gezien de levendigheid in dat hoekje van de Neude...:

 

·
Registered
Joined
·
554 Posts
Door de jaren heen hebben veel mensen hun visie en ideeën gegeven op de Neudeflat. Hier artikel uit het Utrechts Nieuwsblad van 20 april 2004
Een beetje verliefd op de kloeke Neudeflat


Maquette van de nieuwe Neudeflat!

UTRECHT - Slopen, die Neudeflat? Niets daarvan, vindt Hans Ringenier. Slopen is een banale oplossing en eeuwig zonde van een kloek gebouw met een schitterende constructie. Bovendien zou het mooiste uitzicht van de stad zou verloren gaan: ,,Alleen hier kijk je uit over de stad en zie je ook de Dom, hét ikoon van Utrecht.’’

Een jaar lang heeft de 22-jarige Ringenier zich verdiept in de Neudeflat, zijn afstudeeropdracht voor de opleiding bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht. Waar moet het heen met de Neudeflat als het huurcontract van de gemeente Utrecht over een jaar of vijf ten einde loopt?, was de kwestie.

Bij bureau Silo Architecten in Amsterdam ligt die vraag van eigenaar Wildschut al een tijdje op antwoord te wachten. En toen student Ringenier aanklopte met de vraag of er voor hem een afstudeeropdracht beschikbaar was, kreeg hij de Neudeflat aangeboden.

‘Neudeflat, waar is die dan?’ luidde zijn eerste reactie. De inwoner van Scherpenzeel liep al drie jaar in de stad rond, maar de zestien etages tellende kantoortoren was hem nog nooit opgevallen. ,,Op de Neude zijn het postkantoor, de winkels en de cafés dominant. De Neudeflat valt alleen op vanaf de Oudegracht.’’

Maar toen de student zijn studie-object eenmaal had gezien, was hij verloren. ,,Ik heb er lang naar gekeken en toen ben ik een beetje verliefd geworden. De Neudeflat weerspiegelt de ambities van veertig jaar geleden om van Utrecht een grootse stad te maken. Hij is absoluut niet storend in de historische omgeving. Als je dit gebouw vergelijkt met Hoog Catharijne, past het juist heel goed.’’

Althans, het idee van de Neudeflat past goed. De morsige gevels zijn niet bepaald bij de tijd, en als kantoorgebouw voldoet het pand lang niet meer aan de eisen die de gemeente Utrecht, de huurder, eraan stelt.

Daar moet wat aan gebeuren, want het pand staat bij Wildschut ongetwijfeld voor vele miljoenen op de balans. En er kan ook wat aan gebeuren, is de conclusie van Ringeniers studie. De Neudeflat van de 21e eeuw heeft in zijn visie een lunchroom, kantoren, appartementen, een binnenplein, een parkeertoren en een restaurant met dakterras.

Een flinke doos met deelstudies, een cd en een maquette zijn het resultaat van een jaar denkwerk onder begeleiding van Silo architecten. Student Ringenier had zich kunnen beperken tot de technische oplossing: gevel vervangen, installaties moderniseren en nieuwe kantoorruimte inrichten. In plaats daarvan besloot hij de variatie die de Utrechtse binnenstad kent op elkaar te stapelen tot een verticale afspiegeling van het centrum.

De entree van de vernieuwde Neudeflat moet aantrekkelijk worden door er een lunchroom te vestigen. Die bestrijkt de begane grond en de eerste verdieping. Daarbovenop is ruimte voor enkele kantoorverdiepingen, tot de achtste laag. Vanaf dat punt steekt de Neudeflat boven het postkantoor uit, en is er dus uitzicht. In die ruimtes hebben nu ambtenaren een weidse blik over de stad, maar waarom zou je daar geen appartementen vestigen? Twee per etage kunnen er in, tot aan de etage onder de topverdieping.

Ondergronds parkeren zit er niet in bij de Neudeflat, die gefundeerd is op een grote betonnen plaat. In plaats daarvan kiest Ringenier voor een parkeerlift aan de kant van de Drakenburgstraat. Door de auto’s met tweetallen te stapelen in een soort stelling zijn er 32 parkeerplaatsen te maken. Dat is voldoende voor de zestien appartementen die op de bovenste verdiepingen kunnen worden ingericht. ,,Kantoorpersoneel kan dus niet parkeren in het gebouw. Maar dat is in de rest van de binnenstad ook niet mogelijk.’’

Daar staat tegenover dat de toekomstige bewoners en gebruikers van de Neudeflat een plein binnen het gebouw kunnen krijgen op de zesde en zevende verdieping. De ontwerper neemt hier een hap uit de gevel aan de kant van de Vinkenburgstraat zodat een open ruimte ontstaat. Bewoners en kantoorpersoneel kunnen elkaar daar binnen het pand ontmoeten. Het ‘plein’ geeft van buitenaf aan waar het kantoordeel eindigt en het woongedeelte begint.

Hout, staal en leisteen zijn de materialen die Ringenier kiest voor de nieuwe gevel van de Neudeflat. De ramen worden voorzien van luiken zodat de flat als het ware van een sluier wordt voorzien. Aan de vorm en materiaal van de luiken is voor de fijnproever te zien wat erachter schuilt. En als bewoners en gebruikers de luiken openen naar behoefte, moet dat er voor zorgen dat de nieuwe Neudeflat er dagelijks anders uit gaat zien.

Eigenaar Wildschut heeft het ontwerp nog niet gezien, maar bij Silo architecten en op de Hogeschool van Utrecht zijn ze onder de indruk van het werk van Ringenier. Het geheel leverde hem het eindoordeel uitmuntend op. Dat smaakt naar meer: Hans Ringenier begint na de zomer aan de opleiding tot architect aan de TU Eindhoven.
Ook zag ik dit op YouTube voorbij komen:
 

·
Registered
Joined
·
51 Posts
^^

Galeries Modernes heeft dan ook een iets andere make-over gehad dan de Neudeflat; van dat originele ontwerp is zowat niks meer over. Het is duidelijk dat er bij de Neudeflat veel meer aan wordt gedaan om de originele trekken te behouden. En als we er over een tiental jaren toch spijt van hebben schroeven we die balkonnetjes er gewoon weer af. Ik denk dat je niet zo bang hoeft te zijn voor het vern**ken van deze toren; het gros van de aanpassingen en renovaties die we de laatste tijd zien, worden met veel respect gedaan, waarschijnlijk door de lessen die we geleerd hebben door de verkrachtingen van (voornamelijk) de jaren 70-80. Natuurlijk worden er nog steeds fouten gemaakt (wijst naar Van Sijpesteijnkade), maar ik denk dat de Neudeflat daar niet onder valt (maar ja, daartegenover staat dat ze in de jaren 70 er ook heilig van overtuigd waren dat het slopen van de stationswijk een goede beslissing was). Ik snap wel waar je vandaan komt, want ik vind het dus vreselijk dat tegenwoordig zoveel mid-century architectuur, waar ook de Neudeflat onder valt, tegen de vlakte gaat (want: genoeg, lelijk, niet historisch interessant etc etc etc).

Ik hoop wel dat ze de balkons schuin afsnijden zodat ze doorlopen met de andere zijden (zoals op de meeste renders), en niet van die vierkante bakken eraan plakken; GETVERDEMME!
 

·
Registered
Joined
·
100 Posts
^^

Galeries Modernes heeft dan ook een iets andere make-over gehad dan de Neudeflat; van dat originele ontwerp is zowat niks meer over. Het is duidelijk dat er bij de Neudeflat veel meer aan wordt gedaan om de originele trekken te behouden. En als we er over een tiental jaren toch spijt van hebben schroeven we die balkonnetjes er gewoon weer af. Ik denk dat je niet zo bang hoeft te zijn voor het vern**ken van deze toren; het gros van de aanpassingen en renovaties die we de laatste tijd zien, worden met veel respect gedaan, waarschijnlijk door de lessen die we geleerd hebben door de verkrachtingen van (voornamelijk) de jaren 70-80. Natuurlijk worden er nog steeds fouten gemaakt (wijst naar Van Sijpesteijnkade), maar ik denk dat de Neudeflat daar niet onder valt (maar ja, daartegenover staat dat ze in de jaren 70 er ook heilig van overtuigd waren dat het slopen van de stationswijk een goede beslissing was). Ik snap wel waar je vandaan komt, want ik vind het dus vreselijk dat tegenwoordig zoveel mid-century architectuur, waar ook de Neudeflat onder valt, tegen de vlakte gaat (want: genoeg, lelijk, niet historisch interessant etc etc etc).

Ik hoop wel dat ze de balkons schuin afsnijden zodat ze doorlopen met de andere zijden (zoals op de meeste renders), en niet van die vierkante bakken eraan plakken; GETVERDEMME!
ja ik vind het ook jammer. misschien heb je gelijk hoor, en pakt het goed uit, zoals ik al eerder zei, soms levert het iets moois op.
maar eenmaal een woontoren, zie ik die balkons niet meer verdwijnen. een die patroontjes op de zijden, ja dat ziet er leuk uit. maar zo heeft het natuurlijk niks meer te maken met de zakelijkheid die het originele ontwerp had. het wordt gewoon een 2014 gebouw.

de oude sociale dienst bijvoorbeeld, vond ik ook jammer. zo bouwen ze ze nooit meer. maar het nieuwe gebouw is wel erg mooi.
 

·
Registered
Joined
·
5,708 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Reactie uit de Comm. Welstand van 7 oktober j.l.:


D1 Vinkenburgstraat 26-26A
(B) Ontwerp herbestemming en renovatie Neudeflat
Aanvraag: Syntrus Achmea
Ontwerp : A3 Architecten

(notulen 15/07 2014)
Status : collegiaal overleg

Architect Van As licht toe dat de balkons aan de Oudegrachtzijde door afschuining en het
toevoegen van een wigvormige kolom, meer in overeenstemming met de bestaande
architectuur zijn gebracht. De middenkolom verwijst naar de bestaande gevelkolommen in
de zijgevels. Beglazing van de toegevoegde balkons aan de Neude en de loggia’s in de
zijgevels blijft achterwege. Wel is een ‘kozijnraster’ langs de omtrek, respectievelijk in het
gevelvlak gehandhaafd. De borstweringen van de Neudebalkons zijn gedacht in witte
beglazing. De detaillering van het gewenste reliëf in de vervangende vensterstroken is in
onderzoek.

Reactie van de commissie
De commissieleden hebben wederom veel waardering voor de zorgvuldigheid van de
planaanpak. De balkons aan de ‘achterzijde’ – de Oudegrachtzijde – zijn een passende
aanvulling op de oorspronkelijke architectuur. Echter, de balkons aan de kant van de
Neude verdienen nog een ontwerpslag: het krachtige idee van het verlengen van de
gevels komt hier niet in de uitwerking tot zijn recht mede door de semitransparante
verglaasde borstwering en kozijnlijst zonder functie. Door het behoud van de horizontale
banden bij de loggia’s blijft de horizontale gelaagdheid hier wel behouden; over de gaten
die in de gevel ontstaan bestaat twijfel. Geadviseerd wordt om bij de loggia’s in de zijgevel
de kolom onderdeel van de zwarte wigvormige kolom te maken en geen schijnkozijnen toe
te passen. Voorkomen moet worden dat de kozijnen een schaduwrand veroorzaken op de
banden. De invulling van de bovenste laag door of wonen of horeca heeft consequenties
voor de uitwerking; de architect wordt verzocht dit in beeld te brengen.
http://www.welstandutrecht.nl/downloads/4!5868/cwmu_20141007_not_oost_Pub.pdf
 

·
Registered
Joined
·
5,708 Posts
Discussion Starter · #14 ·
^^ En daarop aansluitend het onderstaande (lichtelijk hilarische) artikel. Wat ondernemers die bang zijn voor ondernemers.....:

Horecaondernemers Utrecht vrezen komst Italiaanse keten Vapiano in Neudeflat
NIEUWS 28 OKT 14:14 2014 · REDACTIE 0

De horecaondernemers op de Neude zijn niet blij met de mogelijke komst van de Italiaanse restaurantketen Vapiano. Vapiano heeft onlangs een aanvraag ingediend om ruimte te gaan huren in de Neudeflat. Volgens ondernemers aan de Neude mag en kan dit helemaal niet.

De ondernemers hebben gezamenlijk bezwaar ingediend tegen de vergunningsaanvraag van Vapiano. Vapiano zou 11.000 m2 willen gaan huren in de Neudeflat. Volgens hen is er sprake van oneerlijke concurrentie. De Neudeflat heeft namelijk helemaal geen horecabestemming, zeggen ze. Ondernemers zijn bang dat de gemeente toch gaat afwijken van de regels. Utrecht zou volgens hen heel graag af willen van de ruimte nadat gemeenteambtenaren massaal vanuit de Neudeflat naar het nieuwe stadskantoor zijn vertrokken.
De horecaondernemers vrezen verder voor een overschot aan restaurants in Utrecht. In het nieuwe Hoog Catharijne en oude postkantoor komt vermoedelijk ook meer horecaruimte dan er nu is.
Donderdag vergadert het bestuur van de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland over de vergunningsaanvraag van Vapiano. Tot die tijd wil voorzitter Erik Derksen en eigenaar van restaurant Buurten nog niets loslaten. “Ik heb op dit moment geen idee of de aanvraag van Vapiano een reële kans van slagen heeft. We gaan donderdagochtend om tafel en pas dan kan ik misschien wat meer loslaten. Het enige dat ik weet is dat er tot nog toe bij de gemeente gemengde geluiden te horen zijn over de aanvraag van Vapiano”, aldus Derksen.
http://www.duic.nl/nieuws/horecaond...-komst-italiaanse-keten-vapiano-in-neudeflat/
 

·
Killswitch is missing
Joined
·
1,411 Posts
Ons commentaar op HC is vaak dat daar enkel het grootwinkelbedrijf zetelt, maar Vapiano is het groothorecabedrijf binnen de horeca. Enige manier waarop dat concept draait is nul service en de klant zo snel mogelijk weer uit de tent krijgen. Smakelijke pasta maken is namelijk niet zo moeilijk.
 

·
Utereg me statsie
Utrecht
Joined
·
3,275 Posts
Vapiano...snap niet dat serieuze horeca ondernemers dit als concurrentie zien. Vapiano is een italiaanse la Place. Concept vreetschuur. Ik vind het niet bepaald gezellig uiteten. Laat maar komen hoor,want het is inderdaad een toevoeging en brengt de neude flat tot leven
 

·
Registered
Joined
·
20,976 Posts
Inderdaad, zit in een totaal ander segment. Prima voor een warme goedkope lunch of snel wat warms na het winkelen of koopavond. Niet iets waarheen je "uit eten" gaat. Prima aanvulling dit. Zit inderdaad eerder zaken als McDonald's, KFC en La Place in de weg.

Vapiano heeft inderdaad meestal circa 500 m². In Rotterdam lopen ze als een trein. Voordeel is dat veel andere pizzeria's in Rotterdam nu een stuk betaalbaarder geworden zijn. Ik ga dan ook vaak bij die andere pizzeria's zitten: dezelfde lage prijs, maar met bediening.
 
1 - 20 of 196 Posts
Top