SkyscraperCity Forum banner

Utrecht | Renovatie NS hoofdkantoor

4853 Views 16 Replies 12 Participants Last post by  Jan Maarten


https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=39740

Vanuit de Commissie Welstand een eerste teken van leven:

http://www.welstandutrecht.nl/170919 N CWM.pdf

E1Laan van Puntenburg 100
[Binnenstad/Moreelsepark]
17-28341 (B)Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van een kantoorcomplex (HGB 4)
Aanvraag: ASR
Ontwerp: Fokkema & Partners
(zie notulen 25/07 2017)
De aanvraag omgevingsvergunning is gebaseerd op het eerder gepresenteerde ontwerp, waar tijdens de planbehandeling de commissie dringe
nd verzocht heeft de begane grondlaag aan te passen op de nieuwe stedenbouwkundige situatie. De gemeente heeft
inmiddels een stedenbouwkundige visie meegegeven, maar deze is niet verwerkt in het voorstel.

Conclusie
De commissie blijft van mening dat deze locatie, middenin een veranderende stad, dient te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Als er gerenoveerd en verbouwd gaat worden moet de nieuwe context betrokken worden in het ontw
erpproces. De nu alzijdige plint reageert niet op de nieuwe situatie zoals de stedelijke levendigheid en het publieke karakter langs een inmiddels belangrijke route versus de groene identiteit van het
Moreelsepark. Het ontwerp reageert te weinig op de specifieke stedenbouwkundige situatie en negeert de aswerking.
Het zou van meerwaarde zijn als ook de link met de spoorwegen zichtbaar blijft, zowel
vanuit het verleden als in relatie met de overige spoorweggebouwen in de nabijheid.

De commissie kan niet instemmen met de aanvraag omgevingsvergunning als de plintlaag niet reageert op de veranderde stedenbouwkundige situatie. Aanvraag wordt aangehouden.
See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 17 of 17 Posts
Ik kan me wel vinden in de kritiek op de plint. Zou mooi zijn als daar veel publieke functies in komen, aan alle 4 zijden.
De link met het spoor vind ik wat minder boeiend.
Uit de Comm. Welstand:

D5 Laan van Puntenburg 100 [Binnenstad/Moreelsepark]
(B) Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van een
kantoorcomplex (HGB 4)

17-28341
Aanvraag : ASR
Ontwerp : Fokkema & Partners
(zie notulen 25/07 en 19/09 2017)
Architect van Schaaijk heeft de hoek aan de zijde van de Moreelsebrug als een open hoek ontworpen, door het afwijkende gevelritme ter plaatse van de centrale toegang door te trekken en de hoek om te zetten.
Conclusie
De commissie is op hoofdlijnen positief over de doorgevoerde wijzigingen in de plint, maar het grafische concept vraagt om een meer ruimtelijke uitwerking. De open hoek dient in de architectonische uitwerking meer raffinement te krijgen met bijvoorbeeld meer dieptewerking. Er is nu sprake van een te vlakke gevel, terwijl er in de architectuur gereageerd kan worden op de ruimtelijke situatie. Door tevens te ijveren voor een openbare functie in de meest open delen van de plint, kan deze ontwikkeling een belangrijke positieve bijdrage leveren aan deze omgeving. Voor de bovenbouw geldt ook het gemis aan sculpturaliteit. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de aanlanding van de toren op de onderbouw, waarbij mogelijk de afgeschuinde hoeken als thema ingezet kunnen worden. Een aangepast voorstel wordt afgewacht.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
^^Wat ben ik nog steeds blij met de commissie welstand. Serieus. Zonder het voorgestelde ontwerp te hebben gezien verraadt de tekst van de commissie dat er al heel wat winst behaald is op het eerdere ontwerp. Dit is lang niet het enige voorbeeld dat ik kan geven. Het ontwerp voor het forum is door de adviezen van de commissie een stuk verbeterd. Ook het entreegebouw van HC was in de beginfase een slecht ontwerp. Door interventie uit de gemeente zijn de bezwaren die de commissie nog had op de iets verbeterde versies van het entreegebouw van tafel geveegd omdat men haast wilde maken met de start met de bouw. Nu zitten we opgescheept met een niets zeggende 13-in-een-dozijn gevel. In die tijd kwam het bestaansrecht van de commissie welstand vanuit de politiek onder vuur te liggen. Gelukkig zijn er een paar raadsleden op tijd bij zinnen gekomen en bestaat de commissie nog steeds. Ik heb er wel vertrouwen in dat onder de regie van de huidige commissieleden de plint van HGB4 kwalitatief acceptabel wordt.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
http://www.welstandutrecht.nl/171128 N CWM.pdf

D4 Laan van Puntenburg 100
[Binnenstad/Moreelsepark]
17-28341 (B)
Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van een
kantoorcomplex (HGB 4)
Aanvraag : ASR
Ontwerp : Fokkema & Partners
(notulen 25/07, 19/09 en 31/10 2017)
De colorbel invulling ter plaatse van de vloerrand
van de tweede verdieping is vervangen door transparant glas. Architect Van Schaaijk heeft
de plastiek in gevel vergroot en de penanten in de plint een donkere kleurstelling gegeven.
Commissie Welstand en Monumenten d.d. 28 november 2017 4

Conclusie
De commissie vindt het voorstel verbeterd, maar blijft de mening toegedaan dat er kansen
gemist zijn door het beperkt toepassen van middelen ten behoeve van de plastiek.
De aanvraag voldoet echter aan redelijke eisen van welstand en wordt voorzien van een
positief advies. Wel wordt aandacht gevraagd voor de vormgeving en onderlinge
afstemming van de installaties op het dak. Ook wordt gevraagd bij de groeninrichting de
symmetrie en hiërarchie in de stedenbouwkundige as te behouden. Het mogelijk
onderbrengen van publieksvriendelijke functies in de plintlaag wordt als een toe te juichen
ontwikkeling gezien.
See less See more
Het mogelijk onderbrengen van publieksvriendelijke functies in de plintlaag,
wordt als een toe te juichen ontwikkeling gezien.
Yes.
  • Like
Reactions: 1
Wellicht wordt de Laan van Puntenburg straks ook wel weer een mooie laan ipv het zootje dat het de afgelopen decennia was.
Ben blij met het meer transparanter ontwerp van dit gebouw.
Ik snap niet waarom die hele gevel eraan moet. Is de huidige echt zo lelijk of energieslurpend? Het komt gewoon over als geldverspilling.

Verder geloof ik ook niet zo in vlakke glazen wanden op plintniveau die zogenaamd uitnodigend zouden moeten zijn.
Dat vind ik nou jammer dat die gehele gevel eraan gaat. Vind hem vrij mooi zo.
  • Like
Reactions: 1
Wat zonde! Het wordt zo echt een zielloos gebouw.
Ik snap niet waarom die hele gevel eraan moet. Is de huidige echt zo lelijk of energieslurpend? Het komt gewoon over als geldverspilling.
Precies het tegenovergestelde: het moet gaan voldoen aan de duurzaamheidseisen. Zo is het pand voor de komende 20 jaar weer up to date. En dat vertaalt zichzelf in een hoger comfortniveau, maar het belangrijkst: een hogere verhuurwaarde en dus waardering voor de verhuurder op de balans.

NS is niet zelf eigenaar van het pand, maar A.S.R. (zie OP).
See less See more
^^ Duurzaamheidseisen voor wat betreft lopend energieverbruik? Of is daar ook het energieverbruik van het vervangen van de gevel ingerekend? Twintig jaar lijkt me niet duurzaam voor een gevel. Na hoe veel jaar is het materiaal en energie verbruik van het vervangen van de gevel terug verdiend door minder stook- en koelkosten?

Hoe dan ook, ik vind het een verschrikkelijk lelijk en kil ontwerp. Wat een afstotelijke doos. Wat zou de architect hier in zien? Ik snap het niet.
See less See more
Wel een fantasierijk palet, eindelijk wat kleur in het stationsgebied.
:lol:
Het getuigt inderdaad weer niet van bijzonder veel smaak of creativiteit zeg. Ik ben geen fan van het huidige gebouw maar dat heeft tenminste nog iets van een karakter.
^^ HGB 4 wordt er van buiten gezien niet mooier op. In zijn huidige vorm wordt de hoogte van de toren geaccentueerd omdat deze ogenschijnlijk op straatniveau staat. Dit is tevens de hoofdingang, die daardoor duidelijk gemarkeerd is. Bovendien staat de toren met de hoofdingang precies op de as van de onderdoorgang van de verbinding tussen hoofdgebouw 1 en 2. Een mooi ensemble van drie gebouwen.In het vernieuwde ontwerp trekt de architect zich daar niets van aan. De ingang is in de onderbouw niet prominent zichtbaar en de toren is in visueel opzicht flink ingekort. De uitstraling van de toren doet me denken aan iets Duits modernistisch van bijna een eeuw geleden en de bronskleurige onderbouw associeer ik met Nederlands modernisme uit de jaren '70 van de vorige eeuw, een halve eeuw geleden dus. Vooruitstrevende techniek gecombineerd met een retro modernistische look, ik vind het een rare combinatie. Niet mooi.

Welstand had haar bedenkingen over de eerste plannen en heeft dwingende aanwijzingen gegeven voor verbeteringen van het ontwerp. Ik heb daar geen tekeningen van gezien, maar goeie hemel, wat voor gedrocht was het aanvankelijk?
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top