SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 642 Posts

·
Joeri
Joined
·
1,498 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Welkom in dé thread over de veranderingen en projecten in het Stationsgebied van Utrecht.

Ik zal deze startpost steeds aanpassen wanneer er weer nieuwe data beschikbaar komt, dus het loont om af en toe even terug te kijken.


__________________________________​


Vorige delen:Deel 1/Deel 2

Tip: Fotoblog van Herbert Boland over de veranderingen in het Stationsgebied: http://bouwput.blogspot.com


Planning

Agenda van de werkzaamheden

13-08 tot 05-10: Vernieuwen stadsverwarmingsleidingen Vredenburg en St. Jacobsstraat
Oktober & November: Archeologische opgravingen 'De Teerling'
Eind oktober: Start sloop Muziekcentrum
12-11: Informatieavond over de voortgang van de bouwwerkzaamhedenUitvoeringsplanning


Belangrijkste Deelprojecten


Kleinere Projecten


De Vredenburg

In december 2007 start naar verwachting de bouw van het eerste project in het Stationsgebied. Dit gebouw biedt naast ruimte aan 80 appartementen in de bovenste lagen (€235.000 tot €500.000 en 70m² tot 120m²) ook ruimte aan 6400m² aan winkels en horeca in de onderste twee lagen. De winkels zijn gericht op kleding en life-style en de horeca is gelegen aan de Vredenburg-zijde van het gebouw. Voor de bewoners komt er een binnentuin van 900m² en nieuwe parkeerplaatsen in de uit te breiden parkeergarage onder het plein. Voor het winkelend publiek is er in de kelder een fietsenstalling van 900m² (900 fietsen) beschikbaar die de oude U-stalling moet vervangen. In de kelder worden tevens de resten van het Middeleeuwse kasteel Vredenborgh zichtbaar gemaakt. Het gebouw telt 7 verdiepingen en is op z'n hoogste punt 25 meter hoog. Als alles volgens planning verloopt moet het gebouw in 2009 opgeleverd kunnen worden.
Vredenburg

Doordat het nieuwe entreegebouw van Hoog Catharijne een stuk naar voren wordt geschoven en De Vredenburg zelf ook een stuk van het plein afsnoept, wordt het plein in geheel een stuk kleiner. Hier staat echter wel tegenover dat het Vredenburg een flinke opknapbeurt krijgt, waarbij er nieuwe bomen aan de rand zullen worden aangeplant en er een nieuwe bestrating komt. Het midden van het plein, waar de markt zal komen te staan, krijgt dan een andere kleur straatstenen dan de randen, die als doorgaande routes moeten gaan dienen. Tussen het nieuwe gebouw van Hoog Catharijne en het Muziekpaleis komt een rechtstreekse verbinding met de Catharijnesingel en aan enkele zijden (noorzijde) moet horeca verschijnen. De parkeergarage onder het plein zal echter gewoon blijven bestaan en zelfs worden uitgebreid naar 1280 plaatsen, waarbij er vooral onder de singel zelf zal worden uitgebreid. De markt zal ook tijdens alle bouwwerkzaamheden gewoon door blijven gaan, al zal deze wel een stuk worden verkleind naar zo'n 180 kramen. De bedoeling is om in 2013 te starten met de herinrichting van het plein en in 2010 met de aanleg van de busbaan ten noorden van het plein.


Catharijnesingel

Verreweg het belangrijkste wat er met de huidige Catharijnebaan zal gebeuren is het feit dat deze verdwijnt en dat er weer water in de Catharijnesingel moet komen. Het Noordelijke deel (tot aan het Muziekpaleis) zal groene kades met platanen en een rechtstreekse verbinding met de Leidse Rijn krijgen. Het is dus weer mogelijk om met een klein bootje vanaf de singel de Leidse Rijn op te varen. Ter hoogte van het Muziekpaleis moeten aan de Oostzijde werven met terassen komen. Ter hoogte van de Knipstraat komt een nieuwe brug, die tevens het begin is van de expeditieroute naar de kelder van het Muziekpaleis. Deze loop namelijk na de brug langs het water en verdwijnt na enkele tientallen meters onder de grond. Een ander belangrijk infrastructureel project is de bruggenknop, waar alle belangrijke vervoersstromen samenkomen en via verscheidene, losstaande bruggen de singel en de Leidse Rijn over zullen steken. Deze bruggen moeten allen vloeiende overgaan in de naastgelegen kades. Als alles goed gaat moet in 2009 worden begonnen met de aanleg van dit gedeelte van de singel.

Het Zuidelijke deel wordt gekenmerkt door de Catharijneknoop. Dit multifunctionele kruispunt herbergt naast winkels ook kantoren en een museum in het centrumgebouw. Na deze overkluizing vervolgt de singel zich gewoon meer als het Noordelijke deel, waarbij de hudige Rijnkade autovrij zal worden. Het plan is om ter hoogte van de overkluizing ook een twee-lagige parkeergarage te bouwen die plaats moet bieden aan zo'n 1000 auto's. Verder zullen de spuikokers in de singel gehandhaafd blijven om als noodafvoer bij overvloedige neerslag te dienen. Volgens de planning moet in 2011 begonnen worden met de aanleg van dit gedeelte van de singel.


Bron: bouwput.blogspot.com
Smakkelaarsveld

Het Smakkelaarsveld zal een flinke opknapbeurt krijgen. Allereerst moet het een park worden waar mensen graag willen verblijven; de Leidse Rijn zal door het park stromen en het openbaar groen zal worden opgeknapt. Verder zullen de belangrijkste verkeersassen verplaatst worden; zo zal er een busbaan langs het westelijke deel, door een woongebouw tegen het spoor, lopen.

Een ander belangrijk project op het Smakkelaarsveld is de nieuwe Openbare Bibliotheek die naast de Leidse Rijn moeten komen. Het gebouw moet een multifunctioneel gebouw worden, waarin kunst in al haar vormen centraal moet komen te staan. Het gebouw zal een hoogte van 45 meter krijgen en zal ook nog eens onderdak bieden aan 120 woningen. In 2008 moeten er een IPvE, een schetsontwerp (architect word d.m.v prijsvraag geselecteerd) en een sluitende financiering komen. Als alles goed gaat opent de nieuwe bibliotheek in 2012 haar deuren.

Volgens de gemeente zal op het Smakkelaarsveld, en dan met name boven het water, een tweelaagse fietsenstalling komen om het huidige tekort aan stallingsplaatsen enigszins kleiner te maken.


Nieuwe Stationsstraat

Met het verdwijnen van de tramhalte, de taxihalte en een gedeelte van het busstation, komt er veel nieuwe ruimte vrij in dit stuk. Allereerst zal de Stationsstraat zelf een stuk aantrekkelijker worden gemaakt. De straat moet zo veel mogelijk autoluw worden (alleen Kiss & Ride), er komt een duidelijk entree naar de OV-Terminal en het Oostelijke Stationsplein, er komt een breed voetpad, er komen bomen en de plint aan de Hoog Catharijne zijde wordt levendiger gemaakt. In het noordelijke gedeelte verschijnt tegen het spoor aan en op de plaats van het huidige stadsbusstation en taxiplatform een nieuw bouwblok met woningen, winkels en een grote fietsenstalling. In het zuidelijke deel komt een gedeelte van het nieuwe busstation en de fietsflat die een groot gedeelte van de fietsen die nu in de Stationsstraat staan moet gaan opvangen. Het is de bedoeling om in 2010 met de nieuwe Stationsstraat te beginnen en in 2012 met het noordelijke bouwblok.
Jaarbeursplein

De gemeente wil van het Jaarbeursplein een hoogwaardig openbaar plein maken met een goed vestigingsmilieu. Het is de bedoeling dat aan het Jaarbeursplein zich bedrijven gaan vestigen en dat hier ook echte hoogbouw moet verschijnen (het plein ligt midden in het XL gebied). Dit betekend dus dat er veel dingen zullen gaan veranderen. Het plein wordt een echt plein met een nieuwe bestrating en een grote trappenpartij naar het westelijke Stationsplein. De touringcarstandplaatsen verdwijnen naar Lage Weide, waardoor een groter gedeelte van het plein vrijkomt voor het publiek. Aan de oostkant komt een duidelijke verbinding met het Jaarbeursterrein en verschijnt het nieuwe Amrath Hotel (90 meter). Aan de noordzijde verdwijnt de parkeergarage bij het NH-hotel onder de grond en zal het NH-hotel op dit gebied gaan uitbreiden. Verder zijn er ook plannen om aan het Jaarbeursplein een WTC te vestigen. Vanaf 2010 wil men beginnen met het opknappen van het plein zelf.
Westplein

Grootste verandering op het Westplein is dat het verkeer ondergonds gaat en de tram afbuigt richting het Jaarbeursplein. Hierdoor onstaat er aan de oppervlakte ruimte voor het doortrekken van de Leidse Rijn, openbare ruimte en woningbouw. Wat er precies op het westplein moet komen is nog niet geheel duidelijk. Men wil in 2012 beginnen met de aanleg van de tunnel.


Kantoren Westflank Zuidzijde

Naast kantoorontwikkeling in de Westflank Noordzijde (Stadskantoor en woningen), is het ook de bedoeling dat er ten zuiden van de OV-Terminal gebouwd gaat worden. Men verwacht dat over enkele jaren de locatie van de Knoopkazerne vrij komt en er dus ruimte voor kantoorontwikkeling komt. Het is de bedoeling dat op deze locatie en op het bus- en tramstation hier 25.000m² aan kantoorontwikkeling gerealiseerd moet worden.


Rabo-brug

Omdat het Stationsgebied een nieuwe oost-west verbinding voor langzaam verkeer zeer hard nodig heeft en de Rabobank graag wil dat haar nieuwe campus vanuit de OV-Terminal goed te bereiken is, zijn de gemeente en de Rabobank het erover eens geworden dat ten zuiden van het station er een nieuwe brug over het spoor zal verschijnen. De brug zal in het oosten aangesloten worden op de te realiseren fietsflat en zal dus ten noorden van het huidige hoofdgebouw van de NS lopen. In het westen zal de brug net ten noorden van de Rabobankcampus uitkomen en zal deze worden aangesloten op het 'Forum' (westelijke stationsplein) en de campus zelf. De brug zelf moet een nieuw 'beeldmerk voor de Binnenstad van Utrecht' worden en zal dus een opvallend uiterlijk krijgen. Als alles goed gaat zal eind september 2007 de winnaar van de ontwerpwedstrijd bekend worden gemaakt, zodat eind 2007 een definitief ontwerp kan worden gepresenteerd. Vervolgens moet de bouw, na alle procedures, begin 2009 starten en zal deze eind 2009 geopend worden.


Vage plannen

¤ Joop van den Ende, de Jaarbeurs en ontwikkelaar LCCP willen een nieuw theater met 1800 stoelen in het Jaarbeursgebied.
¤ De Jaarbeurs wil de hallen 2, 3, 4 en 5 vervangen door een nieuwe, kolomvrije hal van 25.000m² en foodcourt van 4000m²
¤ Ecofys wil in de Westflank Noordzijde een nieuw hoofdkantoor realiseren van 25.000m². Het moet een nul-emmissiekantoor worden.
 

·
Joeri
Joined
·
1,498 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Gelijk maar een foto-update er aan plakken. Per vandaag dus.

1. Op de brug over de Catharijnebaan wordt hard gewerkt aan een tijdelijke bouwweg (op de plek waar het fietspad eerst lag) en een tijdelijk fietspad (op de plek waar eerst gewoon weg lag). Het fietspad ziet er erg knullig uit en is van rode stoeptegels gemaakt.2. Het tijdelijke fietspad en de werkzaamheden voor de busbaan.3. Een boomloos zicht op het Muziekcentrum met daarvoor de bekende zwarte schermen die om het bouwterrein staan.4. Voormalige fietsenstalling gezien vanaf het Vredenburg (schutting is net niet hoog genoeg voor mij). De bomen die er nu nog staan worden deze maand nog gerooid, ondanks hevig verzet.5. Nog even en dit schaduwrijke plekje is voorgoed verdwenen. De bouwzooi daarentegen nog lang niet.6. Bouwterrein van De Vredenburg gezien vanaf de straakant. Op de achtergond een gevalletje van eens maar nooit meer.7. Nog meer materiaal om de straten mee af te zetten wordt uitgeladen.
 

·
Joeri
Joined
·
1,498 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Die plek vanuit La Vie, die is neem ik aan niet voor publiek toegankelijk? Toch wel de perfecte plek om de bouw van De Vredenburg te volgen.
 

·
Urbanity!
Joined
·
1,734 Posts
@Bart
Ja, het muziekcentrum wordt voor het grootste gedeelte gesloopt, alleen de concertzaal blijft behouden, het krijgt een geheel nieuw uiterlijk en nog eens 3 of 4 nieuwe zalen dacht ik.
 

·
Registered
Joined
·
2,820 Posts
Schitterend Yarrah, als we jou toch niet hadden:cheers:
Toch vraag ik me af of het gebouw de Vredenburg nou wel een echte aanwinst is. We hebben het over een toplokatie en vinden jullie het nou echt een top gebouw?
 

·
Joeri
Joined
·
1,498 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Echt een architectonisch wonder is het naar mijn mening niet. Het is zeker niet lelijk, ik vind het zelfs wel wat hebben, maar het komt zo 'normaal' over. Voor een dergelijke locatie had wel een wat spannender gebouw uitgekozen kunnen worden.

Bedenk echter wel dat het ook de bedoeling was dat dit gebouw niet zo uitbundig wordt. Alle aandacht moet gaan naar het Muziekpaleis en men (lees: Welstand) wilde niet dat een ander hoogstaand gebouw de aandacht zou afleiden en zou zorgen voor een te druk straatbeeld, iets wat in de oude binnenstad niet de bedoeling is (de welstand hanteert hier het zogenaamde 'Respect' niveau, wat betekent dat gebouwen de omgeving in hun waarde moeten laten en op een uitzondering na er niet teveel uit mogen springen). Het gebouw is dus meer bedoeld al vulling om het Vredenburg af te sluiten en ruimte te bieden aan woningen en winkels, dan om een beetje architectonisch hoogstaand te wezen.

Ik kan echter heel goed begrijpen dat velen wat teleurgesteld zijn in het uiterlijk.
 

·
Registered
Joined
·
343 Posts
Die plek vanuit La Vie, die is neem ik aan niet voor publiek toegankelijk? Toch wel de perfecte plek om de bouw van De Vredenburg te volgen.
Ik ken daar iemand en die persoon moet me nog maar eens helpen aan een plekje op het dak van dat gebouw.
 

·
Annoying member
Joined
·
6,992 Posts
Een goed begin is het halve werk:

Verkeerchaos bij Vredenburg

UTRECHT - De optrekkende stadsbus kan de overstekende fietser nog net ontwijken. Pffffft. Oversteken mag niet meer op dit stuk van het Vredenburg, toch gebeurt het. De stoplichten bij Staffhorst zijn weggehaald, maar nergens staat goed aangegeven hoe je dan aan de overkant van de busbaan komt.

,,Het is een kwestie van tijd, voordat iemand omver wordt gereden,’’ zegt bedrijfsleider Keet van Staffhorst. Hij ziet de verkeersituatie met de dag choatischer en onveiliger worden.

Slachtoffers zijn er volgens de politie nog niet gevallen, maar de situatie vormt wel aanleiding tot spoedoverleg met de gemeente. Wethouder Janssen (Stationsgebied) erkent de gevaarlijke situatie en kondigt extra maatregelen aan.

Utrecht is begonnen met sloopwerkzaamheden aan het Vredenburg voor de bouw van een nieuw deel van Hoog Catharijne. Fietspaden en trottoirs zijn afgesloten.

,,Ik snap helemaal niets van de nieuw uitgezette fietsroute,’’ zegt Utrechter Guus Cladder. ,,Als fietser word je gedwongen vanaf de Mariaplaats tegen ander fietsverkeer in te fietsen, totaal onlogisch.’’ Hij moet geregeld op de fiets richting de Amsterdamsestraatweg. ,,Ik wil wel dat de gemeente hier iets aan doet. Hoe kan ik hier nu veilig fietsen met mijn kinderen?’’

De chaos begint bij het kruispunt bij de Mariaplaats. Het fietspad naar Vredenburg is afgesloten met een stuk beton en een hek. Als fietsers naar Vredenburg willen, moeten ze oversteken en tegen het verkeer in rijden.

Veel fietsers rijden dan ook via de stoep om de afzetting heen en gaan alsnog op de oude manier naar Vredenburg. De gemeente heeft inmiddels aangekondigd de nieuwe fietspaden eind juni af te hebben.

Een tweetal politieagenten houdt het verkeer op het kruispunt in de gaten en bekeurt mensen die de afzetting negeren. Voorbijganger P. Koster vindt het maar niets. ,,Ze geven de richting niet eens goed aan, maar wel beboeten hoor,’’ antwoordt de Utrechter sarcastisch.

Koster kijkt even goed naar het kruispunt en wijst naar een bejaarde vrouw op een scootmobiel. ,,Moet je die oude mevrouw daar eens zien. Zij rijdt zometeen tegen een wegversperring aan ,zonder dat staat aangegeven hoe ze nu verder moet,’’ zegt Koster.

,,We komen ook deze week nog met routeborden,’’ zegt wethouder Janssen. ,,Met hekwerken waar men niet omheen kan, willen we voorkomen dat ongelukken op gevaarlijke verkeerspunten plaatsvinden.’’

--
Bron: AD.nl
 

·
Banned
Joined
·
6,813 Posts
Onder elkaar en dan grotere kadertjes (die 800:800 vullen) ben ik ook voor. Nu met die 7 kadertjes komt het ook niet zo mooi uit, enige kritiekpuntje;)

Voor de rest toppie natuurlijk! Wat moesten we zonder jou?:)
 

·
Joeri
Joined
·
1,498 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Ik zal eens kijken of binnenkort tijd kan vrijmaken voor grotere kaders (betekend namelijk weer opnieuw maken).

Ik wacht trouwens met smart op een 8e groot project, zodat de lijst er inderdaad net wat beter uitziet. Ik ga er daarna wel vanuit dat men met twee grote projecten per keer naar buiten komt zodat de lijst een beetje mooi blijft. Toch wel het minste wat de architecten en de gemeente kunnen doen... ;)
 

·
Fan van de Neudeflat
Joined
·
2,499 Posts
Het is echt begonnen! Wat een operatie wordt dit... De stad heeft hier voorlopig nog wel ff last van. Wel boeiend om te volgen. En het resultaat mag er zijn als ik de renderings mag geloven..!
 
1 - 20 of 642 Posts
Status
Not open for further replies.
Top