Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 544 Posts

·
Registered
Joined
·
402 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Het onderwerp geboorde tramtunnel verdient een eigen topic. We vragen er in de media nu ook aandacht voor, dus vandaag is een goede gelegenheid om daar mee te starten.

Omdat de experts van de overheid betwijfelen of de Uithoflijn voldoende capaciteit heeft om de reizigersstroom tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park goed af te handelen heeft advies- en ingenieursbureau Arcadis opdracht gekregen om te studeren op een spoorverbinding. Arcadis heeft in 2016 een rapport hierover uitgebracht:

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/299330/utrecht_science_park_rapport_20160628.pdf

De spoorlijn zou in alle varianten kwetsbaar landschap doorsnijden en daar dus voor overlast zorgen. Er zou maar één stationshalte bij komen en behalve de spoorreizigers van de NS heeft niemand er wat aan. De aanlegkosten worden geschat op 1,5 miljard, of meer.
 

·
Registered
Joined
·
402 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Doel van dit topic: aanzet tot een door experts uitgevoerde studie naar de haalbaarheid van een geboorde tramtunnel die de grote reizigersaantallen in de spitsuren aankan.● Randstadspoor vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Utrechtse regio, maar mist een oost-west verbinding waardoor de drukste delen van de stad er niet op zijn aangesloten. Een hoogfrequente ondergrondse oost-west verbinding koppelt de drukste delen van Utrecht aan elkaar zonder op straatniveau voor overlast te zorgen en deze lijn vult Randstadspoor goed aan. (Zie de illustratie van het principe) De drukste delen van Utrecht zijn Jaarbeurs - Utrecht Centraal - Binnenstad - Rijnsweerd - Science Park De Uithof.

● De onderzochte plannen van Arcadis voorzien in een enkel intercitystation op De Uithof. De voorgestelde tracés doorsnijden kwetsbare landelijke gebieden en zouden 1,5 miljard - of meer - kunnen gaan kosten. Een geboorde tramtunnel zou, afhankelijk van de gekozen lengte, naar schatting 0.5 tot 0,8 miljard gaan kosten en tast stad en landschap niet of nauwelijks aan.

● De historische binnenstad van Utrecht staat op een tientallen meters dikke zandplaat. Zand is een stevige ondergrond om op te bouwen en in te graven. Tunnels boren in zand is veilig, verzakkingen doen zich niet voor.

● Een geboorde tramtunnel is relatief goedkoop omdat er bovengronds nauwelijks ingrepen hoeven te worden gepleegd. Er hoeven geen leidingen te worden omgelegd, het centrum verandert rondom de route niet in een grote bouwplaats en er hoeft geen stadsschoon vernietigd te worden.

● Een goede voorbeeldcase is lijn 9 in Barcelona: een relatief nieuwe lijn waar slechts één tunnelbuis is geboord. (Zie de illustratie van het principe) Beide richtingen zijn in een buis opgenomen: het ene spoor ligt boven de ander. De ondergrondse haltes kunnen tevens in deze brede tunnelbuis worden opgenomen, en zijn in het voorbeeld van Barcelona te bereiken via liften. De bouwput rond zo’n liftschacht is beperkt in omvang, maar uiteraard zijn er ook meer traditionele toegangsmogelijkheden te realiseren.

● Lagevloertrams kunnen aan beide tunneleindes de buitenwijken en voorsteden in zodat deze woongebieden op het tram- en spoornetwerk kunnen worden aangesloten. De trams kunnen bijvoorbeeld doorrijden tot de NS-stations Bilthoven en Driebergen-Zeist, zodat reizigers daar al vanuit de trein kunnen overstappen op de tram naar Science Park De Uithof. Dit ontlast Utrecht Centraal en de trams van Utrecht Centraal naar Science Park De Uithof.

● In tegenstelling tot een enkel intercity station op Science Park De Uithof kan een tramlijn bij meerdere haltes stoppen zodat de reizigers dichter bij hun bestemming kunnen uitstappen.

● Onlangs riepen 8 wethouders, 4 directeuren van vervoersbedrijven (waaronder Utrecht) en de topman van de NS de pensioenfondsen op om te gaan investeren in hoogwaardige infrastructuur als belegging voor de lange termijn. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/15/lightrail-is-noodzaak-in-randstad-a1588478 Hoogwaardige infrastructuur is noodzakelijk om de Randstad goed bereikbaar te houden. Dit plan past precies in hun oproep.

Bijkomend punt:
● voorstel: nieuwe P+R naast Knooppunt Rijnsweerd met een directe aansluiting op een tramhalte. Automobilisten uit de richting Hilversum, Amersfoort en Den Bosch kunnen hier hun auto parkeren en met de tram, taxi of fiets de stad in.

principe oost-west verbinding


principe doorsnede tunnelbuis voor twee rijrichtingen en perronruimte
 

·
Registered
Joined
·
3,185 Posts
^^ Het (eerste) artikel op DUIC gaat vanmiddag live. Laten we de Facebook pagina van DUIC ook goed in de gaten houden: daar komen soms meer reacties op de geplaatste artikelen dan op de site van DUIC zelf.
 

·
Registered
Joined
·
7,395 Posts
^^Leuk artikel, en je kunt zelfs stemmen:) Ben erg benieuwd waar dit naartoe leidt! Goed werk in ieder geval. Op de facebook-pagina zijn al wat reacties geplaatst en die zijn overwegend positief.
 

·
Registered
Joined
·
402 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Iedereen bedankt voor de steunbetuigingen. Vanmiddag hadden Guere, nannoe en ik een heel goed verlopend gesprek met de journalist van het AD. Vanavond komt het online en morgen staat het in de krant. Foto's er bij, dus kunnen jullie eindelijk eens wat gezichten zien, voor zover je ons al niet had ontmoet tijdens een forum meeting of schouw door het stationsgebied.
 

·
Registered
Joined
·
3,185 Posts
Het was inderdaad een heel fijn gesprek. Ben erg benieuwd naar het artikel van het AD: ik vermoed dat het best nog een flink artikel kan worden.

Het is fijn dat de reacties tot nu toe vrij positief zijn! Het belangrijkste punt dat wij hier willen maken is dan ook niet "dit moet er nu komen". Nee, het belangrijkste is dat het op de agenda komt. Dat het als een realistische optie kan worden meegenomen in de onderzoeken en studies die er komende jaren ongetwijfeld zullen komen. Wie weet is het na doorrekening toch niet haalbaar of rendabel, maar dan is het idee tenminste beoordeeld en niet weggelachen :)
 
1 - 20 of 544 Posts
Top