SkyscraperCity Forum banner

Utrecht vanaf 't provinciehuis

2353 Views 9 Replies 10 Participants Last post by  Utrechter
Voor het weekend de stoute schoenen aangetrokken en het provinciehuis bedwongen, een leuke ervaring. Hier het, soms wat donkere, resultaat.

1. De binnenstad


2. Het Fortis gebouw


3. De oude AMEV


4. De Nuon centrale in de verte


5. De Uithof


6.


7. Wittevrouwen


8. Overvecht


9. Wittevrouwen en OvervechtEn nog wat vanaf de begane grond

10. Zicht op Rijnsweerd......


11.... en de Uithof
See less See more
11
1 - 10 of 10 Posts
Interessante foto's! Ik zou erg benieuwd zijn naar enige zoomfoto's, heb je die ook? Provinciehuis bedwingen, ik denk dat ik dit volgende week ook ga proberen, dikke pano maken ;)

Op foto 7 zijn het gele pakhuis van Hooghiemstra en het blauwe woonblok van UNStudio goed zichtbaar. En Maarssen.
Leuk om Utrecht op deze manier eens te bekijken... al inspireert de stad me op deze manier totaal niet (net zoals alle andere steden in Nederland behalve Rotterdam), Utrecht heeft meer te bieden als je met beide benen op de grond staat.
Leuke foto´s, ben ook benieuwd of er nog zoomfoto´s zijn. Ben ik best wel dol op eigenlijk :)
De laatste met die schone schapies is de mooiste!
Goede serie op bekend terrein, ik ben redelijk vaak in het gebouw op foto #3 geweest.
utrecht heeft zeker potentie voor een echte, volwassen skyline :)
Vloepkleedje said:
en het blauwe woonblok van UNStudio goed zichtbaar.
Ja, dat zag ik ook laatst pas, dat dat blok bij Het Griftpark een UN Studio ontwerp is.
deze foto's zijn echt leuk...en ook is het leuk om utrecht op deze manier te zien, vooral want ik verhuis er deze zomer.
Foto 1 doet het niet bij mij :(... de enige waar nog een beetje hoogbouw op staat ;)

Tip: probeer eens bij de Fortis naar binnen te komen (echt een prachtig panorama-uitzicht over het centrum vanuit de grote ruimte op de 16e). Heb er gewerkt (zowel aan het gebouw als bij Fortis zelf) en altijd genoten daaro.
See less See more
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top