SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 133 Posts

·
Registered
Joined
·
6,032 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Langzaam maar zeker zijn er wat positieve ontwikkelingen in het gebied rond de Cartesiusweg.. Een gebied waar Werkspoor in het verleden was gevestigd, met als "monumenten" enkele van de gigantische hallen waarin veel zwaar werk werd geleverd. Verder is het een geweldige locatie in de stad. Tijd voor een thread!?! Zal binnenkort eens langsgaan voor een fotosessie.

Het gebied:


Zoals het was..:


... en is:


Ontwikkeling creatieve broedplaats Werkspoorkwartier op stoom
Cultuur 2 mei 9, 2014 om 10:56 door: Redactie

Project "Op stoom"


Op een perceel dat zich uitstrekt over 8800 m2, middenin het Werkspoorkwartier, moet OP STOOM gaan verijzen: een creatieve broedplaats in deze voormalige industriehal. Bas Pickkers van OP STOOM: “Alle gesprekken lopen voorspoedig en de gemeente is positief. Nog twee jaar en dan moet het klaar zijn.”

In 2012 kwam het Werkspoorkwartier al in beeld als een plek waar creatieve bedrijvigheid zou moeten plaats gaan vinden. Dat bleek uit de ontwikkelvisie die de gemeente Utrecht had opgesteld, het bestemmingsplan werd aangepast aan deze mogelijke transformatie. Nu lijkt dit plan van de grond te komen. De gemeente heeft hier ook een belang bij, zij zijn namelijk eigenaar van het pand.

Waar ruim 40 jaar geleden het geluid van staal op staal, stampende machines en schreeuwende werklui te horen was moet deze fabriekshal met een oppervlakte van 4500 m2 omgevormd worden tot een creatieve broedplaats van bijna 9000 m2. Het is de bedoeling dat het industriële erfgoed met behoud van de oude industriële elementen wordt omgevormd tot ruime, lichte kantoor-, werk- en vergaderruimtes, ateliers, expositieruimtes en een brasserie en gemeenschappelijke ruimtes.

Pickkers: “Eind april is het plan gelanceerd, ook het koopcontract is al rond met de gemeente. Alleen wanneer wij op 1 oktober nog geen huurtoezeggingen hebben voor 70 procent van het pand, kunnen wij het contract nog ontbinden. Maar wij gaan er natuurlijk van uit dat dit gaat lukken. Al enkele partijen hebben toegezegd, met 7 a 8 partijen zijn we nog in gesprek. Bij deze ondernemingen moet je vooral denken aan creatieve ondernemingen als internet- reclame- en architectenbedrijven” In 2016 moet het pand klaar voor gebruik zijn.

http://www.duic.nl/cultuur/67383/on...ats-werkspoorkwartier-op-stoom/#comment-19453
http://www.opstoomutrecht.nl/
http://media.rtvutrecht.nl/media/docus/a/7/a775502f09.pdf
http://www.playgroundcartesius.nl/
http://www.jhk.nl/NL/11770-werkspoor.htmlPlan uit een ver verleden tot ontwikkeling van het Jongeneel terrein:
http://www.architectuurbureau.nl/pr...re_ruimte/0/68/jongeneel_cartesiusweg_utrecht

 

·
Registered
Joined
·
6,032 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
^^ Die laatste foto is eigenlijk van een andere hal. Op de foto van vroeger staan er twee, waarbij de langwerpige als eerste aan de beurt is voor een inrichting. De grote hal staat er rechts van en is volgens mij verkocht aan een ontwikkelaar. Ik denk dat er inderdaad wel meerdere compartimenten in terugkomen. Volgens mij een beetje het concept als in de bewuste hallen in Amsterdam.

Er schijnt trouwens onder de lelijke golfplaatconstuctie van de Central Studios ook nog een mooie industriële bouw te zitten. Tijd voor wat werk!!

 

·
Registered
Joined
·
752 Posts
Mooie ontwikkeling dit. Ik hoop dat ze het net zo goed voor elkaar gaan krijgen als bij mij in Amsterdam op het Westergasterrein. Zal een hele opgave worden, maar zeker niet onmogelijk.
 

·
Registered
Joined
·
6,032 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Wat creatieve input vanuit de studentenwoningen die er in de buurt komen is ook geen slechte...:

Randvoorwaarden Studentenhuisvesting Cartesiusdriehoek vastgesteld
12-11-2013

Vandaag zijn door het college van B&W de randvoorwaarden vastgesteld voor maximaal 600 studentenwoningen aan de Cartesiusweg, achter het CAB-gebouw. De hoogte varieert in 3 en 4 woonlagen. De randvoorwaarden zijn opgesteld in overleg met ontwikkelaar Van der Wiel en bewoners zijn hierbij betrokken. De studenteneenheden zullen voor een periode van 15 jaar worden gebouwd, vandaar de term semipermanent. De grond is eigendom van de NS en SSH zal de woningen verhuren.

Er zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd en de zogeheten bouwenvelop heeft ruim twee weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst en de reacties is het plan aangepast, waardoor meer bomen behouden kunnen worden. Na de tweede bijeenkomst zijn er 16 zienswijzen ingediend, voornamelijk over de mogelijke aantasting van de privacy en het uitzicht op de woningen aan de Seringstraat. Sommige bewoners vinden de bouwblokken te hoog. De ontwikkelaar heeft naar aanleiding van deze reacties nader onderzoek gedaan, waaruit eerdere bevindingen werden bevestigd: de bouwblokken zijn vanuit de tuinen in de Seringstraat amper te zien en vanaf de galerij van de vierde woonlaag is er nagenoeg geen inkijk op de begane grond en tuin van de woningen in de Seringstraat. De onderlinge afstand is 70 meter met daartussen het verhoogd spoortalud en geluidsscherm. De reacties hebben niet geleid tot aanpassing van de randvoorwaarden.

De functie van studentenhuisvesting past niet in het huidige bestemmingsplan. De bestemmingsplanwijziging en het aanvragen van een omgevingsvergunning worden nu in gang gezet. Indien er geen bezwaren worden ingediend, kan rond de zomer van 2014 gestart worden met de bouw. Bewoners die betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling van het bouwplan en de inrichting van het terrein kunnen zich bij de initiatiefnemer Van der Wiel aanmelden door een mail te sturen.

http://www.utrecht.nl/nieuws/artike...tenhuisvesting-cartesiusdriehoek-vastgesteld/

In combinatie met de Cartesiusdriehoek is er een paar jaar geleden een onderzoek gedaan naar de upgrading van het gebied. Er valt in ieder geval voldoende van te maken:http://blauw-architecten.nl/document/duurzaam-herbestemmen-ontwikkelstrategie-cartesiusdriehoek/
 

·
Registered
Joined
·
6,032 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Het ontwerp van Gent&Monk is redelijk concreet aangezien het in de Commissie Welstand wordt besproken...:

12.40u D6
(B)
Tractieweg 41 (gemeentelijk monument) [Schepenbuurt] 14-19766
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van
het gebouw ten behoeve van kantoorruimte [not.01/07/14]
Aanvraag : Erfgoed Werkspoor Utrecht
Ontwerp : Gent&Monk Architecten
toelichting : architect dhr Schuuring
http://www.welstandutrecht.nl/downloads/4!5928/cwmu_20141118_agd_oost_Pub.pdf
 

·
Registered
Joined
·
6,032 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Uit de Comm. Welstand...:

D6 Tractieweg 41 (gemeentelijk monument) 14-19766
(B) Aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van het
gebouw ten behoeve van kantoorruimte

Aanvraag: Erfgoed Werkspoor Utrecht
Ontwerp : Gent&Monk Architecten
(notulen 01/07 2014)
Architect Schuuring licht toe dat structuur en draagconstructie van de monumentale hal in
de aangevraagde uit- en inbreiding volledig worden gerespecteerd. De glazen langsgevel
is uit standaard staalprofielen opgebouwd, ingevuld met beglazing waarvan de
zonwerendheid niet zichtbaar is. Ook de luifel functioneert als aanvullende zonwering. De
dichte eindgevels zijn bekleed met horizontale geplaatste bakken met aardbeiplanten. De
eerder voorgestelde dakbegroeiing is in de aanvraag achterwege gelaten.
Conclusie
De commissie vraagt om duidelijk ‘beleid’ ten aanzien van naamsaanduidingen op de
luifel: deze ligt aan een zichtzijde en nodigt uit tot reclamevoering. In het huidige voorstel is
het aanvankelijk gewenste groene dak niet meer opgenomen; de commissie meent dat
een bouwfysisch wenselijk sedumdak voorstelbaar is mits deze niet zichtbaar is in het
aanzicht.
De architect maakt melding van het streven de Glazen Zaal uit de Beurs van Berlage
geplaatst te krijgen in de hal.
De commissie juicht dit initiatief van harte toe en biedt aan
een brief ter ondersteuning uit te laten gaan. Bureau CWM zal hier zorg voor dragen.
Glazen Zaal is dit onderdeel...:

 

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Mooie foto's ill-b! Het perfecte seizoen en licht om een gebied als dit vast te leggen.

Weet iemand misschien wanneer en waarom de Centrale Merwedekanaal z'n drie pijpjes middenop is kwijtgeraakt? Het viel me pas ineens op dat ze weg waren. Ik vind het maar kaal zo, ook al waren het roestige dingen...
 

·
Registered
Joined
·
1,083 Posts
Ontwerp van Gent&Monk voor de "werkspoorkathedraal". De status van dit ontwerp is mij onduidelijk...:

http://www.gent-monk.nl/projecten/utrecht-17/


[..]
Nog meer concreetheid: Ik reed er gisteren langs en zag dat aan de kant van de Nijverheidsweg (==zuidwestzijde) de gevel uit de begane grond is geslagen en de uitbouw zoals op deze foto in ruwbouw vorm begint te krijgen. :)
 
1 - 20 of 133 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top