SkyscraperCity Forum banner

Utrecht

1380 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  marcobruls
42
Een bezoek aan m'n neefje die in Utrecht woont, werd gecombineerd met een bezoekje aan de stad. Het centrum werd bezocht en via de CS omgeving richting z'n appartement in Kanaleneiland, vanwaar nog een leuk uitzicht was over de stad. Verder commentaar heb ik achterwege gelaten, aangezien vele van jullie Utrecht waarschijnlijk beter kennen dan ik. Hoe dan ook was het weer een geslaagd dagje uit, naar mijn mening, een van de leukste steden van Nederland. Hier zijn ze dan!


1.
DSCN6729

2.
DSCN6735

3.
DSCN6741

4.
DSCN6742

5.
DSCN6750

6.
DSCN6753

7.
DSCN6754

8.
DSCN6756

9.
DSCN6760

10.
DSCN6761

11.
DSCN6765

12.
DSCN6770

13.
DSCN6773

14.
DSCN6774

15.
DSCN6776

16.
DSCN6777

17.
DSCN6778

18.
DSCN6781

19.
DSCN6782

20.
DSCN6783

21.
DSCN6784

22.
DSCN6785

23.
DSCN6791

24.
DSCN6795

25.
DSCN6797

26.
DSCN6798

27.
DSCN6802

28.
DSCN6805

29.
DSCN6807

30.
DSCN6808

31.
DSCN6810

32.
DSCN6813

33.
DSCN6814

34.
DSCN6827

35.
DSCN6828

36.
DSCN6830

37.
DSCN6838

38.
DSCN6842

39.
DSCN6861

40.
DSCN6873

41.
DSCN6880

42.
DSCN6882
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 2 of 2 Posts
Ik vraag me altijd af of er nou nooit iemand in die gracht valt als ze opstaan of gaan zitten :lol:
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top