SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Tåg, för en bättre värld
Joined
·
695 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Stockholm är Nordens mest dynamiska region

Stockholm tar över topplaceringen som Nordens mest dynamiska region – och puttar ned Oslo från tronen. Det framgår i rapporten State of the Nordic Region som rankar 74 regioner i Norden.
– Det är tajt mellan huvudstadsregionerna, säger Kjell Nilsson vid forskningsinstitiutet Nordregio
[...]
 

·
Registered
Joined
·
124 Posts
http://www.stockholmdirekt.se/nyhet...ut-i-framtiden/reprbw!dy67rxMchXHz9IeGVkZDGA/

Stadsbyggnadskontoret lägger fram förslag till nya riktlinjer om hur utvecklingen av City ska ske.

Nybyggnationer ska skapas i samklang med de befintliga byggnaderna. Variation i höjd och volym ska uppmuntras men man ska ta hänsyn till befintliga landmärken i stadssilhuetten, som till exempel kyrktornen, Kungstornen och Hötorgsskraporna – dessa ska framträda tydligt även i framtiden.
Dvs, hade nuvarande personer bestämt när dessa så extremt viktiga landmärken byggdes, så hade de inte fått byggas.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top